Urlop wychowawczy nauczyciela kończy się 31 sierpnia

Termin zakończenia urlopu wychowawczego nauczyciela przypada na dzień poprzedzający rozpoczęcie roku szkolnego. W związku z tym urlop ulega odpowiedniemu skróceniu lub - na wniosek nauczyciela - odpowiedniemu przedłużeniu.

Twoją dowolność w kształtowaniu zapisów regulaminu ZFFŚ ograniczają przepisy prawa

Nie musisz respektować negatywnej opinii związków zawodowych na temat regulaminu pracy ale odpowiadasz za to by zapisy te były zgodne z prawem.

Rząd jest gotowy do reformy sytemu oświaty

W Sejmie rozpoczęły się prace legislacyjne nad projektami nowych przepisów dotyczących reformy systemu oświaty. Wszystko wskazuje na to, że wdrażanie reformy rozpocznie się już 1 września 2017 r.

Procedura zamknięcia szkoły z powodu epidemii

Przepisy zezwalają na zawieszenie zajęć na czas oznaczony m.in. jeżeli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. Sprawdź jakie warunki musisz wówczas spełnić.

Nowe przepisy bez sprawdzianu szóstoklasistów

Projekt nowego rozporządzenia w prawie egzaminu gimnazjalnego i maturalnego ostatecznie eliminuje z systemu oświaty sprawdzian szóstoklasisty.

Nie rozliczasz nauczyciela ze sposobu wykorzystania dnia opieki nad dzieckiem

Dyrektor nie ma podstaw do kontroli sposobu korzystania przez pracownika ze zwolnienia od pracy na dziecko w wieku do lat 14. Może w tym czasie sprawować funkcję eksperta w komisji do praw awansu zawodowego nauczycieli.

Likwidacja zakładów kształcenia nauczycieli

Konsekwencjami nowych przepisów dotyczących placówek doskonalenia nauczycieli są m.in.: likwidacja zakładów kształcenia nauczycieli i większe kompetencje kuratora oświaty.

Jak uniknąć błędu kontrolując druki ścisłego zarachowania

Do końca grudnia masz czas na dokonanie inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania. Zrób to zgodnie z aktualnymi przepisami. Jeśli zrobiłeś to wcześniej, sprawdź czy nie popełniłeś błędów.

Jak podnieść jakość pracy szkoły za pomocą nadzoru pedagogicznego

Szkoła może stosować dowolne metody diagnozowania osiąganych efektów uzyskiwania coraz wyższej jakości pracy. Sprawdź, które są najbardziej skuteczne.