Zmiany przepisów dotyczących wieku emerytalnego

Jakie skutki dla nauczycieli będzie miało obniżenie wieku emerytalnego od 1 października 2017 r.?

Zajęcia rewalidacyjne – jak dokumentować

Sprawdź, jaki dziennik będzie właściwy do dokumentowania prowadzenia zajęć rewalidacyjnych dla ucznia ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne. Czy musi to być dziennik oferowany przez wydawnictwa oraz jakie informacje muszą się w nim znaleźć?

Urlop bezpłatny – czy można wykorzystywać go w godzinach

Urlopu bezpłatnego udziela się w wymiarze pełnego dnia pracy. Można jednak zwolnić pracownika z części dnia pracy bez prawa do wynagrodzenia. Sprawdź, dlaczego należy rozróżnić te 2 sytuacje.

Trening ewakuacyjny od A do Z – 16 wskazówek, które go usprawnią

Jako dyrektor zapoznajesz wszystkich członków społeczności szkolnej z zasadami obowiązującymi podczas treningu oraz warunkami bezpieczeństwa. Taki próbny trening masz obowiązek przeprowadzić do 30 listopada. Sprawdź, jakie zasady wprowadzić w swojej szkole by ewakuacja przebiegała sprawnie i zgodnie z prawem.

Prywatne wyjścia w godzinach pracy – jak je rozliczać

Pracownik zatrudniony na podstawie Kodeksu pracy w połowie dania wyszedł do lekarza w godzinach pracy. Sprawdź, od czego zależy to czy będzie musiał odrobić godziny.

Od 1 września 2018 r. zmiany w awansie zawodowym nauczycieli

Sprawdź, które planowane zmiany w Karcie Nauczyciela dotyczą awansu zawodowego. Poznaj najważniejsze z nich, by wiedzieć na co się przygotować.

Nowości w rozliczaniu pracy nauczycieli od 1 września 2018

Od roku szkolnego 2018/2019 mają się zmienić zasady rozliczania czasu pracy m.in. pensum specjalistów regulować mają przepisy ustawy – Karta Nauczyciela. Sprawdź, co jeszcze ma się zmienić.

Kto wypłaca świadczenie rehabilitacyjne przyznane po ustaniu zatrudnienia

Kto i w jakiej wysokości ma wypłacić świadczenie rehabilitacyjne w przypadku, gdy zostało ono przyznane przez sąd pracy w wyniku odwołania od decyzji ZUS, a pracownik nie jest już zatrudniony w danej szkole.

Karta Nauczyciela 2018 – przegląd najważniejszych zmian

Pomimo kontrowersji jakie wzbudzał, projekt nowelizacji Karty Nauczycieli trafił pod obrady Sejmu. Już dzisiaj zapoznaj się z najważniejszymi projektowanymi zmianami. Oto ich przegląd.