Urlop wypoczynkowy kadry kierowniczej szkoły – przykłady, wskazówki

Wkrótce minie rok od wprowadzenia odmiennych zasad korzystania z urlopu wypoczynkowego kadry kierowniczej. Sprawdź, co się dzieje, gdy nie wykorzystają oni w całości urlopu w danym roku kalendarzowym lub przed zakończeniem pełnienia danej funkcji oraz jak udzielać i korzystać z urlopu wypoczynkowego w szkole, gdy nie przysługuje on już w czasie ferii.

Rada może wystąpić z wnioskiem o odwołanie ze stanowiska kierowniczego

Rada pedagogiczna może wnioskować o odwołanie nauczyciela zajmującego stanowisko kierownicze, w tym dyrektora szkoły. Organ prowadzący natomiast ma obowiązek udzielić radzie wyjaśnić w tej sprawie.

Przeniesienie, a następnie nowa umowa w poprzedniej placówce – kto wypłaca trzynastkę

Sprawdź, która placówka i za ile dni powinna wypłacić trzynastkę pracownikowi gimnazjum, który z dniem 1 września 2018 r. został przeniesiony do szkoły podstawowej. Tego samego dnia został on zatrudniony w tym samym gimnazjum na podstawie nowej umowy o pracę.

Nieobecność w pracy wydłuża czas na ocenę pracy

Sprawdź, do kiedy należy dokonać oceny pracy nauczyciela, który dzień po otrzymaniu zawiadomienia o ocenie dostarczył L-4, a po okresie tego zwolnienia udał się na zaplanowany wcześniej urlop wypoczynkowy.

Czy przygotowałeś szkołę do sezonu zimowego?

Sprawdź, na co powinieneś zwrócić uwagę by mieć pewność, że właściwie przygotowałeś szkołę do zimy. W tym celu odpowiedz sobie na szereg pytań. Pomogą w tym listy kontrolne opublikowane w artykule.

Urlop wypoczynkowy kadry kierowniczej szkoły – przykłady, wskazówki

Wkrótce minie rok od wprowadzenia odmiennych zasad korzystania z urlopu wypoczynkowego kadry kierowniczej. Sprawdź, co się dzieje, gdy nie wykorzystają oni w całości urlopu w danym roku kalendarzowym lub przed zakończeniem pełnienia danej funkcji oraz jak udzielać i korzystać z urlopu wypoczynkowego w szkole, gdy nie przysługuje on już w czasie ferii.