Zobowiązanie nauczycieli do korzystania z elektronicznej poczty służbowej – na jakich zasadach

Przepisy nie wprowadzają wymogu korzystania z poczty służbowej przez pracowników. Takie zasady można ustalić przepisami wewnętrznymi, np. w regulaminie pracy. Sprawdź, jakie warunki należy wówczas zapewnić pracownikom.

Rodzice -nauczyciele korzystają ze świadczeń z ZFŚS dla dzieci

Jeżeli regulamin ZFŚS nie stanowi inaczej, każdy z małżonków zatrudnionych w tej samej szkole może niezależnie korzystać ze świadczeń z ZFŚS.

Nieobecność nauczyciela w pracy w czasie zimowej przerwy świątecznej

Zimowa przerwa świąteczna to, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy, okres wolny wyłącznie od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, a nie od pracy. Nauczyciel, który w tym czasie nie stawi się do pracy poniesie co najmniej dwa rodzaje konsekwencji.

Nie wolno przekazywać danych o uczniu odbiorcy, którego nie można zidentyfikować

Udostępnianie danych osobowych podmiotowi, którego tożsamość nie mogła zostać w żaden sposób zweryfikowana, grozi naruszeniem ochrony danych. Poznaj szczegóły.

Które świadczenia wchodzą do podstawy trzynastki

Sprawdź, jakie świadczenia ze stosunku pracy należy wliczyć do podstawy trzynastki w szkole, a których w niej nie uwzględniać.

Choroba zawodowa pracownika szkoły – kompendium wiedzy

Sprawdź, jakie obowiązki ma dyrektor szkoły od momentu podejrzenia objawów choroby zawodowej po decyzję o jej stwierdzeniu. Kogo powinien zawiadomić i jak udokumentować procedury.

Bhp w szkole - nowe obowiązki dyrektora

Nowe przepisy w zakresie bhp już obowiązują. Sprawdź, co zmiany te oznaczają dla dyrektorów szkół.