Jakie dane osoby odbierające duplikat arkusza ocen odnotować na dokumencie

Sprawdź, czy na arkuszu ocen ucznia powinno się umieszczać numer dowodu osobistego osoby odbierającej duplikat świadectwa i w jaki sposób to zrobić.

Dokumentacja rozliczania czasu pracy po 1 stycznia 2019 r.

Sprawdź, jakie dokumenty związane z rozliczaniem czasu pracy należy gromadzić od 1 stycznia 2019 r.

Wypadek pracownika szkoły – procedury postępowania

Sprawdź, kiedy wypadek w drodze do pracy należy traktować na równi z wypadkiem przy pracy; czy wypadek w czasie ferii zimowych jest wypadkiem przy pracy oraz w jakim terminie pracownik powinien powiadomić pracodawcę o wypadku.