52

Właściwa dokumentacja zimowiska uchroni dyrektora przed odpowiedzialnością

W okresie ferii letnich i zimowych dyrektor szkoły może organizować dla uczniów kolonie, obozy, zimowiska i inne formy wypoczynku. Zimowy wypoczynek należy zorganizować zgodnie z przepisami i właściwie udokumentować.

Pracownicza Wigilia podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu

W wielu szkołach w okolicy świąt Bożego Narodzenia dyrektorzy organizują Wigilię dla pracowników. Coraz częstszą praktyką jest organizowanie takich przyjęć w restauracjach.

52

Właściwa dokumentacja zimowiska uchroni dyrektora przed odpowiedzialnością

W okresie ferii letnich i zimowych dyrektor szkoły może organizować dla uczniów kolonie, obozy, zimowiska i inne formy wypoczynku. Zimowy wypoczynek należy zorganizować zgodnie z przepisami i właściwie udokumentować.

Pracownicza Wigilia podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu

W wielu szkołach w okolicy świąt Bożego Narodzenia dyrektorzy organizują Wigilię dla pracowników. Coraz częstszą praktyką jest organizowanie takich przyjęć w restauracjach.

51

Za czas przerwy świątecznej nie przysługuje wynagrodzenie urlopowe

Czas przerwy świątecznej nie jest okresem urlopu wypoczynkowego nauczyciela, za który wypłaca się wynagrodzenie urlopowe. Wynagrodzenie za czas przerwy świątecznej należy wypłacić nauczycielowi w składnikach stałych z góry - w pierwszych dniach miesiąca, w którym przypada przerwa świąteczna.

Samorząd uczniowski organizuje zabawę andrzejkową na zasadach określonych w regulaminie jego działalności

Samorząd uczniowski ma szerokie kompetencje - może uczestniczyć w ocenie pracy nauczyciela, opiniować program wychowawczy szkoły, organizować i współorganizować imprezy oraz uroczystości szkolne. Dzięki temu każdy uczeń ma wpływ na funkcjonowanie szkoły, w której spędza codziennie wiele godzin i od której zależy jego przyszłość.