147 - marzec/kwiecień 2019 r.

Podsumowanie pierwszego kwartału pracy szkoły – listy kontrolne

Pierwszy kwartał roku kalendarzowego to dobry czas na wewnętrzną ocenę pracy szkoły oraz kontrolę prawidłowości wdrożenia nowych przepisów, z których większość zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2019 roku. W artykule znajdziesz listy kontrole, dzięki którym sprawdzisz czy właściwie zrealizowałeś obowiązki z okresu luty-marzec oraz czy wdrożyłeś wszystkie zmiany w prawie.

146 - luty/marzec 2019

Zasady bezpieczeństwa podczas wycieczek zagranicznych

Wkrótce skończą się ferie i zimowiska, ale wycieczki odbywają się przez cały rok szkolny. Coraz częściej są to wyjazdy zagraniczne. Ministerstwo Spraw Zagranicznych podkreśla, że podczas zagranicznych podróży należy zachować szczególne środki ostrożności. Sprawdź, jakie.

Prowadzenie eksperymentów pedagogicznych w szkołach - procedury

Sprawdź, jak wygląda procedura wprowadzania eksperymentów pedagogicznych w szkołach i placówkach województwa mazowieckiego.

Podsumowanie pierwszego kwartału pracy szkoły – listy kontrolne

Pierwszy kwartał roku kalendarzowego to dobry czas na wewnętrzną ocenę pracy szkoły oraz kontrolę prawidłowości wdrożenia nowych przepisów, z których większość zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2019 roku. W artykule znajdziesz listy kontrole, dzięki którym sprawdzisz czy właściwie zrealizowałeś obowiązki z okresu styczeń-marzec oraz czy wdrożyłeś wszystkie zmiany w prawie.

145, luty 2019 r.

Jakie dane osoby odbierające duplikat arkusza ocen odnotować na dokumencie

Sprawdź, czy na arkuszu ocen ucznia powinno się umieszczać numer dowodu osobistego osoby odbierającej duplikat świadectwa i w jaki sposób to zrobić.

Dokumentacja rozliczania czasu pracy po 1 stycznia 2019 r.

Sprawdź, jakie dokumenty związane z rozliczaniem czasu pracy należy gromadzić od 1 stycznia 2019 r.

Wypadek pracownika szkoły – procedury postępowania

Sprawdź, kiedy wypadek w drodze do pracy należy traktować na równi z wypadkiem przy pracy; czy wypadek w czasie ferii zimowych jest wypadkiem przy pracy oraz w jakim terminie pracownik powinien powiadomić pracodawcę o wypadku.

144 - styczeń/luty 2019 r.

Zwolnienie od pracy związkowca – z wynagrodzeniem i bez niego

Nauczycielowi nie należy się wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe niezrealizowane w wyniku wykonywania czynności związkowych.

Zmiany w ustawie Prawo oświatowe od 1 stycznia 2019 roku – poradnik dyrektora

Czy wiesz co zmieniło się w ustawie Prawo oświatowe po 1 stycznia 2019 roku? Sprawdź, jakie masz nowe obowiązki oraz jakie terminy Cię obowiązują.

Zakres kontroli dokumentacji w ramach oceny dyrektora określa organ oceniający

Przegląd dokumentacji szkolnej odbywa się na podstawie kryteriów oceny pracy dyrektora szkoły. Sprawdź, jakie dokumenty wewnątrzszkolne podlegają kontroli w czasie dokonywania oceny pracy dyrektora placówki.