152 - czerwiec/lipiec 2019 r.

Rekrutacja 2019 - 13 pytań i odpowiedzi

Dostajemy dużo pytań na temat rekrutacji w świetle nowych przepisów. Odpowiedzi zebraliśmy i podsumowaliśmy tabeli. Sprawdź, co powinieneś wiedzieć.

151 - czerwiec 2019 r.

Zakończenie stażu – i co dalej? Poznaj 16 obowiązków z tego zakresu

Skorzystaj z poniższej listy kontrolnej i sprawdź, czy zrealizowałeś wszystkie obowiązki dotyczące zakończenia stażu.

Podsumowanie roku szkolnego 2018/2019 – lista kontrolna 18 obowiązków dyrektora

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych to czas wzmożonej pracy kadry zarządzającej szkołami. Poznaj wykaz obowiązków dyrektorów szkół przed zakończeniem roku szkolnego 2018/2019. Odhacz, co już zostało wykonane i w jakim stopniu jesteś przygotowany do zamknięcia roku szkolnego.

150 - maj 2019 r.

Stosunek pracy nauczyciela – praktyczne zagadnienia

Maj to czas podejmowania decyzji dotyczących stosunku pracy nauczyciela. Sprawdź, jak praktyczne problemy dyrektorów rozwiązują nasi eksperci.

149 - kwiecień/maj 2019 r.

Ruch kadrowy 2019: Szczególna ochrona stosunku pracy

W roku szkolnym 2019/2020 ruch kadrowy – z powodu wygaszenia gimnazjów i klas dotychczasowego gimnazjum w innych szkołach - będzie szczególnie intensywny. Trzeba się więc do niego dobrze przygotować. Zaczniemy od szczególnej ochrony stosunku pracy, m.in. od pytania co gdy nie musimy ochrony respektować. A już w kolejnym numerze znajdziesz wszelkie szczegóły dotyczące ruchu kadrowego w 2019 roku.

148 - kwiecień 2019 r.

Arkusz organizacji na rok szkolny 2019/2020 – procedura, kwietniowe terminy

Kwiecień w szkołach to arkusz organizacji pracy szkoły. Można, chociaż nie trzeba, opracować go również w szkołach niepublicznych. Sprawdź, jak po kroku opracować arkusz na rok szkolny 2019/2020.

147 - marzec/kwiecień 2019 r.

Podsumowanie pierwszego kwartału pracy szkoły – listy kontrolne

Pierwszy kwartał roku kalendarzowego to dobry czas na wewnętrzną ocenę pracy szkoły oraz kontrolę prawidłowości wdrożenia nowych przepisów, z których większość zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2019 roku. W artykule znajdziesz listy kontrole, dzięki którym sprawdzisz czy właściwie zrealizowałeś obowiązki z okresu luty-marzec oraz czy wdrożyłeś wszystkie zmiany w prawie.

146 - luty/marzec 2019

Zasady bezpieczeństwa podczas wycieczek zagranicznych

Wkrótce skończą się ferie i zimowiska, ale wycieczki odbywają się przez cały rok szkolny. Coraz częściej są to wyjazdy zagraniczne. Ministerstwo Spraw Zagranicznych podkreśla, że podczas zagranicznych podróży należy zachować szczególne środki ostrożności. Sprawdź, jakie.

Prowadzenie eksperymentów pedagogicznych w szkołach - procedury

Sprawdź, jak wygląda procedura wprowadzania eksperymentów pedagogicznych w szkołach i placówkach województwa mazowieckiego.

Podsumowanie pierwszego kwartału pracy szkoły – listy kontrolne

Pierwszy kwartał roku kalendarzowego to dobry czas na wewnętrzną ocenę pracy szkoły oraz kontrolę prawidłowości wdrożenia nowych przepisów, z których większość zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2019 roku. W artykule znajdziesz listy kontrole, dzięki którym sprawdzisz czy właściwie zrealizowałeś obowiązki z okresu styczeń-marzec oraz czy wdrożyłeś wszystkie zmiany w prawie.

145, luty 2019 r.

Jakie dane osoby odbierające duplikat arkusza ocen odnotować na dokumencie

Sprawdź, czy na arkuszu ocen ucznia powinno się umieszczać numer dowodu osobistego osoby odbierającej duplikat świadectwa i w jaki sposób to zrobić.

Dokumentacja rozliczania czasu pracy po 1 stycznia 2019 r.

Sprawdź, jakie dokumenty związane z rozliczaniem czasu pracy należy gromadzić od 1 stycznia 2019 r.

Wypadek pracownika szkoły – procedury postępowania

Sprawdź, kiedy wypadek w drodze do pracy należy traktować na równi z wypadkiem przy pracy; czy wypadek w czasie ferii zimowych jest wypadkiem przy pracy oraz w jakim terminie pracownik powinien powiadomić pracodawcę o wypadku.

144 - styczeń/luty 2019 r.

Zwolnienie od pracy związkowca – z wynagrodzeniem i bez niego

Nauczycielowi nie należy się wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe niezrealizowane w wyniku wykonywania czynności związkowych.

Zmiany w ustawie Prawo oświatowe od 1 stycznia 2019 roku – poradnik dyrektora

Czy wiesz co zmieniło się w ustawie Prawo oświatowe po 1 stycznia 2019 roku? Sprawdź, jakie masz nowe obowiązki oraz jakie terminy Cię obowiązują.

Zakres kontroli dokumentacji w ramach oceny dyrektora określa organ oceniający

Przegląd dokumentacji szkolnej odbywa się na podstawie kryteriów oceny pracy dyrektora szkoły. Sprawdź, jakie dokumenty wewnątrzszkolne podlegają kontroli w czasie dokonywania oceny pracy dyrektora placówki.