Wysokość dodatku motywacyjnego nauczyciela nie trzeba konsultować ze związkami zawodowymi

Prawo związków zawodowych do kontrolowania wysokości wynagrodzeń pracowników nie oznacza prawa do żądania wykazywania składowych pensji poszczególnych pracowników. Dyrektor nie ma obowiązku zasięgać opinii związku zawodowego przy przyznawaniu dodatku lub premii.

PIP może żądać ocen ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach w szkole

W wakacje w wielu szkołach odbędą się remonty i przeglądy bhp. Dyrektor jako pracodawca odpowiada za przeprowadzenie analizy ryzyka zawodowego. Rozliczy go z tego Państwowa Inspekcja Pracy.  

Ogrodzenie powinno chronić teren szkoły, nie stwarzając przy tym dodatkowych zagrożeń

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób przebywających na terenie szkoły np. na boisku szkolnym dotyczy tylko uczniów powierzonych opiece szkoły i tylko wtedy, gdy prowadzone są z nimi zaplanowane zajęcia.

Nowe grupy uprawnionych do wyprawki szkolnej

Program „Wyprawka szkolna” będzie kontynuowany w 2014 roku. Do otrzymania podręczników uprawnione będą nowe grupy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Niepełnosprawnym uczniom przysługuje bezpłatny transport

W nowym roku szkolnym dowóz uczniów do szkół będzie mógł odbywać się sprawnie i bezpiecznie, jeżeli zostanie odpowiednio wcześnie zaplanowany. Plan przewozów powinien być dostarczany szkołom przez gminy przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego.

Imprezy zgodne z działalnością statutową można finansować ze środków szkoły  

Szkoła nie dysponuje środkami na cele takie jak poczęstunek, ani dla uczniów ani dla nauczycieli ani dla zaproszonych gości. Należy zastosować jedno z możliwych rozwiązań, biorąc pod uwagę, czy impreza mieści się w ramach działalności statutowej szkoły.

Dodatkowe informacje w sprawozdaniu z nadzoru usprawnią pracę w roku szkolnym 2014/2015

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora musi zawierać wyniki i wnioski do dalszej pracy. Dobrze opracowane sprawozdanie będzie narzędziem doskonalenia pracy szkoły i rozwoju zawodowego nauczycieli. 

Asystent nauczyciela nie zastąpi stanowiska pomocy nauczyciela

Od nowego roku w szkołach podstawowych możliwe będzie zatrudnienie tzw. asystenta nauczyciela. Nie wyklucza to zatrudnienia na funkcjonujące do tej pory stanowisko - pomoc nauczyciela. Nowe przepisy nie pozbawiły szkół tej drugiej możliwości.