Nauczycielowi z orzeczeniem o niepełnosprawności przysługują nielimitowane zwolnienia na badania

Ze zwolnienia od pracy w celu poddania się badaniom specjalistycznym pracownik może korzystać tak często, jak często występuje potrzeba ich przeprowadzenia, o ile nie mogą być przeprowadzone w czasie pracy. Przepisy nie określają sposobu dokumentowania prawa do zwolnienia, wystarczy więc wniosek pracownika.

 

Nauczyciel z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy w celu:

  • wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także

  • uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy.

 

Zwolnienie w celu wykonania powyższych świadczeń przysługuje jednak, tylko wówczas jeśli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.


Brak ograniczeń liczby zwolnień

Przepisy nie wprowadzają żadnych ograniczeń w przypadku zwolnienia na badania i zabiegi. Pracownik może więc korzystać z tych zwolnień tak często jak jest to konieczne - pod warunkiem jednak, że obiektywnie nie ma możliwości wykonania tych czynności poza godzinami pracy.


Wystarczy wniosek pracownika

Przepisy nie określają także szczegółowych warunków, ani dokumentów, jakie musi przedłożyć pracodawcy pracownik, aby z takiego zwolnienia skorzystać. Wystarczającym dokumentem jest w takim przypadku wniosek pracownika. Jeśli pracodawca ma wątpliwości czy pracownik rzeczywiście wykorzystuje zwolnienie zgodnie z jego celem lub czy nie nadużywa tych zwolnień, może żądać np. przedstawienia dokumentu potwierdzającego, że wykonywał badania lub inne zabiegi.

 

  


Autor:

Emilia Wawrzyszczuk, prawnik, specjalista prawa pracy