Zasady opracowania sprawozdania z nadzoru pedagogicznego na koniec roku

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego może nie być tylko kolejnym martwym dokumentem. Dzięki kilku wskazówkom może być skutecznym narzędziem do doskonalenia pracy szkoły i nauczycieli.

Stan nieczynny nauczyciela nie obciąży finansowo szkoły

Stan nieczynny pozwala nauczycielowi, który otrzymał wypowiedzenie, na przedłużenie zatrudnienia o 6 miesięcy. Nie otrzyma on jednak wówczas odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy. Komu zatem opłaca się skorzystać z tej instytucji prawnej?

Nagroda kuratora oświaty także dla emerytowanego nauczyciela

Nauczyciel - emeryt pracujący w szkole choćby na część etatu ma prawo do nagrody kuratora oświaty. Pod pewnymi warunkami, które warto poznać.

Na spóźnione wypowiedzenie jest ratunek

Spóźnione wypowiedzenie skutkuje przedłużeniem zatrudnienia do końca następnego roku szkolnego. Istnieje jednak sposób by tego uniknąć.

MEN: szkoła musi odzyskać należności za zniszczony lub zgubiony darmowy podręcznik

Jeśli rodzic nie wywiąże się z obowiązku odkupienia lub wpłacenia równowartości ceny zagubionego/zniszczonego bezpłatnego podręcznika należy wezwać go do uregulowania długu wobec szkoły. Jak to zrobić?

Kontrola dokumentacji wypoczynku według nowych zasad

Obowiązujące od kwietnia 2016 r. nowe przepisy dotyczące wypoczynku, szczegółowo opisują prawa i obowiązki organizatorów i kierowników wypoczynku, w tym kwestie dotyczące dokumentacji.

Kompetencje kontrole organu prowadzącego

Zakres spraw podlegających kontroli organu prowadzącego określa ustawa o systemie oświaty. Osoby prowadzące kontrolę mogą ingerować w działalność szkoły lub placówki wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie.

Dofinansowanie wycieczki zakładowej nie podlega opodatkowaniu

Udział w wycieczce zakładowej nie generuje dla pracownika wymiernej korzyści majątkowej a zatem nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Co zrobić z nieodebranymi świadectwami maturalnymi- 6 kroków

Rozporządzenie w sprawie świadectw dokładnie określa w jakim terminie, jakie świadectwa wydawać oraz co mają one zawierać. Przepisy nie precyzują jednak zasad postępowania ze świadectwami, które nie zostały odebrane w wyznaczonym terminie. Mamy na to sposób.