Remontowe vademecum dyrektora

Remonty należy przeprowadzać pod nieobecność uczniów. I bez względu na to czy są to drobne naprawy czy duże prace trzeba je odpowiednio dokumentować. Braki w tym zakresie odbiją się czkawką zwłaszcza gdy w czasie prac dojdzie do wypadku.

Jak najwięcej informacji w deklaracji zapisu do świetlicy

Dyrektor może zdecydować, że we wniosku o opiekę w świetlicy, rodzice ucznia mają podać dodatkowe informacje np. miejsce ich pracy i kontakt do niej. Korzyść dla każdej ze stron: spokój rodziców i dyrektora oraz większe bezpieczeństwo ucznia.

Cała prawda o przechowywaniu dokumentacji awansu zawodowego nauczycieli

W trakcie trwania stażu, nauczyciel gromadzi różne dokumenty związane z jego rozwojem zawodowym. Po jego zakończeniu, część druków musi pozostać w dokumentacji szkolnej.

Od 1 września nauczyciel więcej czasu spędzi w szkole

Od 1 września 2016 r. dyrektor może przydzielić nauczycielom zajęcia realizujące potrzeby i zainteresowania uczniów w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy (przy pełnym etacie).

Nowy rok szkolny bez godzin karcianych – poradnik dyrektora

Po wycofaniu godzin karcianych nadal trzeba będzie przydzielać te same zajęcia nauczycielom. Podpowiadamy jak to zrobić i nie przekroczyć przy tym limitu czasu pracy. PIP na pewno zwróci na to uwagę.

Nowe podstawy programowe – nowe obowiązki dyrektorów

Zmiany w realizacji obowiązku szkolnego spowodowały konieczność modyfikacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego. Są już nowe rozporządzenia. Wiemy co i dlaczego się zmieni.

Nauczanie indywidualne w roku szkolnym 2016/2017 dyrektor uzgadnia z organem prowadzącym

Orzeczenie z poradni jest dokumentem zawierającym dane osobowe ucznia. Mimo tego organ prowadzący jako współodpowiedzialny za organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej ma prawo egzekwować od dyrektora szkoły kserokopii tego dokumentu.

Kontrola tych 24 dokumentów usprawni pracę szkoły od początku roku

Kontrolując dokumentację warto wyjść poza utarte schematy i dostosować ją do specyfiki szkoły bo tylko wtedy druki przydadzą się w praktyce.

Jaką bronią dysponuje szkoła w walce z bezzasadnymi oskarżeniami?

Rodzice bezpodstawnie oczerniający nauczycieli lub pracę szkoły nie są bezkarni. Nauczyciel, dyrektor i organ prowadzący mogą połączyć siły lub skorzystać z własnych narzędzi.