59 obowiązków dyrektora na sierpień

Sprawdź, na co zwrócić uwagę zanim na dobre rozpocznie się nowy rok szkolny.

13 obszarów zmian w prawie oświatowym

Sprawdź, jakie zmiany w prawie oświatowym obowiązują od 1 września 2018 r.

E-poradnik: Jak skutecznie zwalczać przemoc w szkole

Co jakiś czas opinią publiczną wstrząsają wiadomości o kolejnym przypadku przemocy w szkole. Często reakcją władz na takie informacje jest wezwanie do odwetu, do surowego ukarania sprawców i wzmocnienia dyscypliny. Takie działania mają jednak charakter pozorny, maskują skutki, nie likwidując przyczyn. Arbitralna kara ma bardzo ograniczone skutki wychowawcze. Warto zatem poszukać innych rozwiązań. Zapobieganie sytuacjom przemocowym wymaga stworzenia mechanizmów, które budowałyby w społeczności poczucie wpływu i odpowiedzialności.

okladka_Procedury postepowania

E-poradnik: Procedury postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo

Wagary, przemoc rówieśnicza oraz palenie wyrobów tytoniowych (w tym tzw. e-papierosów) zaliczamy do zachowań ryzykownych, którym należy skutecznie przeciwdziałać. Jeśli jednak naprawdę chcemy osiągnąć dobre efekty, nasze działania muszą być wieloaspektowe i nie mogą koncentrować się tylko na wymierzeniu kary. Uczniowie, zwłaszcza niepełnoletni, którzy dopuszczają się tych zachowań, powinni nie tylko ponieść ich konsekwencje, ale również uzyskać adekwatną pomoc psychologiczno-pedagogiczną. W poradniku znajdują się procedury postępowania w razie wystąpienia najczęstszych problemów wychowawczych w szkole.