okladka_Procedury postepowania

E-poradnik: Procedury postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo

Wagary, przemoc rówieśnicza oraz palenie wyrobów tytoniowych (w tym tzw. e-papierosów) zaliczamy do zachowań ryzykownych, którym należy skutecznie przeciwdziałać. Jeśli jednak naprawdę chcemy osiągnąć dobre efekty, nasze działania muszą być wieloaspektowe i nie mogą koncentrować się tylko na wymierzeniu kary. Uczniowie, zwłaszcza niepełnoletni, którzy dopuszczają się tych zachowań, powinni nie tylko ponieść ich konsekwencje, ale również uzyskać adekwatną pomoc psychologiczno-pedagogiczną. W poradniku znajdują się procedury postępowania w razie wystąpienia najczęstszych problemów wychowawczych w szkole.