WYDANIE ONLINE

Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Środków Socjalnych określa pracodawca w regulaminie.

czytaj więcej »

Na przeprowadzenie próbnej ewakuacji w swojej szkole dyrektor ma czas do końca listopada. Aby trening przebiegł sprawnie i skutecznie, wszyscy powinni znać swoje obowiązki i zasady postępowania. Niezwykle ważna jest znajomość rozmieszczenia dróg i wyjść ewakuacyjnych.

czytaj więcej »

Pracownicy szkół, z okazji świąt Bożego Narodzenia, otrzymają paczki, bony, talony, karty podarunkowe. Jeśli dyrektor przeznaczy na ten cel fundusze z ZFŚS, dokumentację związaną z przyznaniem świadczeń gromadzi – nie w aktach osobowych pracowników - lecz w odrębnej teczce akt.

czytaj więcej »

Czas przerwy świątecznej nie jest okresem urlopu wypoczynkowego nauczyciela, za który wypłaca się wynagrodzenie urlopowe. Wynagrodzenie za czas przerwy świątecznej należy wypłacić nauczycielowi w składnikach stałych z góry - w pierwszych dniach miesiąca, w którym przypada przerwa świąteczna.

czytaj więcej »

Jeżeli dzień, w którym upływa okres uprawniający do nagrody, jest ustawowo wolny od pracy, to wypłatę nagrody należy przesunąć.

czytaj więcej »

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych nie są dla nauczycieli dniami wolnymi od pracy. W te dni szkoła zobowiązana jest zapewnić uczniom zajęcia opiekuńczo wychowawcze. Natomiast dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w przepisach ustawy o dniach wolnych od pracy, w tym 1 i 11 listopada.

czytaj więcej »

Aby przygotować szkołę na nadejście zimy, jesienią należy dokonać przeglądu sprzętu do odśnieżania i materiałów do usuwania oblodzenia na terenie szkoły. Zalegający śnieg lub lód to ryzyko wypadku. Dyrektor szkoły odpowiada za właściwy stan bhp w szkole i wokół niej.

czytaj więcej »

Samorząd uczniowski ma szerokie kompetencje - może uczestniczyć w ocenie pracy nauczyciela, opiniować program wychowawczy szkoły, organizować i współorganizować imprezy oraz uroczystości szkolne. Dzięki temu każdy uczeń ma wpływ na funkcjonowanie szkoły, w której spędza codziennie wiele godzin i od której zależy jego przyszłość.

czytaj więcej »

Z dodatków socjalnych nauczycielom pozostanie jedynie dodatek wiejski. Jego wysokość będzie stała i nie będzie rosła wraz ze wzrostem wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.

czytaj więcej »

W 2014 r. nauczyciele sami będą decydować w jakim terminie będą wypoczywać. Będą jednak wybierać jedynie spośród dni wolnych od zajęć. Zmienią się również zasady korzystania z urlopów wypoczynkowego i wychowawczego.

czytaj więcej »

Nadawanie stopni awansu tylko przez dwa organy, zmieniony skład komisji egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej oraz konieczność odbycia stażu od nowa przez nauczycieli korzystających z urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze w latach 2013-2014 – takie zmiany czekają nauczycieli od 2015 r.

czytaj więcej »

Odpis na ZFŚŚ, świadczenie urlopowe oraz wynagrodzenie zasadnicze zostały utrzymane na dotychczasowym poziomie.  

czytaj więcej »

Od 2014 r. mają obowiązywać nowe zasady liczenia średnich wynagrodzeń. W związku z nimi zmniejszy się wysokość dodatku uzupełniającego, lecz dopiero za 2014 rok.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2014 r. dyrektorzy szkół będą rozliczać nauczycieli z innych zajęć niż do tej pory. Oprócz pensum i godzin karcianych nauczyciele będą rozliczani również np. z czasu poświęconego dla rodziców uczniów.

czytaj więcej »

wiper-pixel