WYDANIE ONLINE

Prawo do świadczenia urlopowego przysługuje wszystkim nauczycielom zatrudnionym w szkole w danym roku szkolnym - także tym przebywającym na różnych urlopach. Świadczenia te należy wypłacić do końca sierpnia. 

czytaj więcej »

Do 31 sierpnia, z odpisu na ZFŚS  dyrektor musi wypłacić nauczycielom świadczenie urlopowe. Wysokość świadczenia ustalana jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w roku szkolnym 2013/2014.

czytaj więcej »

Asystenci pojawiają się w szkołach już od września 2014. Będą wspierać nauczycieli klas I-III i wychowawców świetlicy. Przy ich zatrudnianiu dyrektor stosować będzie przepisy Kodeksu pracy.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły może zobowiązać nauczycieli do udziału w szkoleniowym zebraniu kadry pedagogicznej. Szkolenie musi jednak zorganizować tak by nie zakłócało realizacji planowanych zajęć nauczyciela prowadzonych razem z uczniami.

czytaj więcej »

Dyrektor musi być dostępny dla klientów szkoły, nie musi jednak każdego dnia spędzać 8 godzin w swoim gabinecie.

czytaj więcej »

Kuratorium oświaty ma prawo wglądu do dokumentacji związanej z przedmiotem kontroli. Jeśli dokumenty zawierają wyłącznie dane niewykraczające poza zakres kontroli, wizytator ma prawo wynieść ze szkoły ich kopie. W przeciwnym razie konieczna będzie anonimizacja druków.

czytaj więcej »

We wrześniu może okazać się, że rodzice niektórych uczniów będą nieobecni w nowym roku szkolnym ponieważ wyjechali za granicę w celach zarobkowych. Należy wówczas jak najszybciej uregulować sytuację prawną tych uczniów. W przeciwnym razie nie będzie wiadomo z kim współpracować np. gdy uczeń ulegnie wypadkowi.

czytaj więcej »

wiper-pixel