WYDANIE ONLINE

Koniec jednego roku szkolnego i początek kolejnego to czas podejmowania ważnych decyzji. Aby były skuteczne należy trzymać się kilku zasad. Nie można też zapomnieć, że najważniejsze jest umocowanie prawne decyzji dyrektora, a tutaj wiele się ostatnio zmieniło.

czytaj więcej »

Stało się. Od 1 września 2016 r. w szkołach nie będzie już tzw. godzin karcianych. Te same zajęcia będą realizowane w ramach zajęć statutowych, których dyrektor nie musi ewidencjonować w dziennikach.

czytaj więcej »

Od 1 września 2016 r. nauczyciele religii katolickiej będą musieli posiadać przygotowanie pedagogiczne. Na uzupełnienie kwalifikacji będą mieli 3 lata.

czytaj więcej »

Planując pomoc psychologiczno-pedagogiczną na rok szkolny 2016/2017 warto wiedzieć, że opinię o niepełnosprawności wydaje się na podstawie diagnozy poradni oraz posiadanej dokumentacji. Zwłaszcza w świetle niejednoznacznej interpretacji „niepełnosprawności” przy opiniowaniu o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

czytaj więcej »

W razie wypadku ucznia będącego pod opieką szkoły zespół powypadkowy ma 14 dni na sporządzenie protokołu. Przygotowanie dokumentu w późniejszym terminie, uzasadniają trudności w ustaleniu okoliczności wypadku.

czytaj więcej »

Rozporządzenie w sprawie świadectw dokładnie określa w jakim terminie, jakie świadectwa wydawać oraz co mają one zawierać. Przepisy nie precyzują jednak zasad postępowania ze świadectwami, które nie zostały odebrane w wyznaczonym terminie. Mamy na to sposób.

czytaj więcej »

Jeśli rodzic nie wywiąże się z obowiązku odkupienia lub wpłacenia równowartości ceny zagubionego/zniszczonego bezpłatnego podręcznika należy wezwać go do uregulowania długu wobec szkoły. Jak to zrobić?

czytaj więcej »

Udział w wycieczce zakładowej nie generuje dla pracownika wymiernej korzyści majątkowej a zatem nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu.

czytaj więcej »

Spóźnione wypowiedzenie skutkuje przedłużeniem zatrudnienia do końca następnego roku szkolnego. Istnieje jednak sposób by tego uniknąć.

czytaj więcej »

Stan nieczynny pozwala nauczycielowi, który otrzymał wypowiedzenie, na przedłużenie zatrudnienia o 6 miesięcy. Nie otrzyma on jednak wówczas odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy. Komu zatem opłaca się skorzystać z tej instytucji prawnej?

czytaj więcej »

Obowiązujące od kwietnia 2016 r. nowe przepisy dotyczące wypoczynku, szczegółowo opisują prawa i obowiązki organizatorów i kierowników wypoczynku, w tym kwestie dotyczące dokumentacji.

czytaj więcej »

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego może nie być tylko kolejnym martwym dokumentem. Dzięki kilku wskazówkom może być skutecznym narzędziem do doskonalenia pracy szkoły i nauczycieli.

czytaj więcej »

Nauczyciel - emeryt pracujący w szkole choćby na część etatu ma prawo do nagrody kuratora oświaty. Pod pewnymi warunkami, które warto poznać.

czytaj więcej »

Zakres spraw podlegających kontroli organu prowadzącego określa ustawa o systemie oświaty. Osoby prowadzące kontrolę mogą ingerować w działalność szkoły lub placówki wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie.

czytaj więcej »

wiper-pixel