WYDANIE ONLINE

Kontrolując dokumentację warto wyjść poza utarte schematy i dostosować ją do specyfiki szkoły bo tylko wtedy druki przydadzą się w praktyce.

czytaj więcej »

Od 1 września 2016 r. dyrektor może przydzielić nauczycielom zajęcia realizujące potrzeby i zainteresowania uczniów w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy (przy pełnym etacie).

czytaj więcej »

Zmiany w realizacji obowiązku szkolnego spowodowały konieczność modyfikacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego. Są już nowe rozporządzenia. Wiemy co i dlaczego się zmieni.

czytaj więcej »

Organ prowadzący może dyrektora powołać lub odwołać. To drugie nie jest takie proste i łatwo tu o naruszenie przepisów. Dyrektor będzie miał ostatnie słowo jeśli tylko dobrze pozna swoje prawa.

czytaj więcej »

Orzeczenie z poradni jest dokumentem zawierającym dane osobowe ucznia. Mimo tego organ prowadzący jako współodpowiedzialny za organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej ma prawo egzekwować od dyrektora szkoły kserokopii tego dokumentu.

czytaj więcej »

Nagranie dźwiękowe przebiegu zebrania rady pedagogicznej pozwoli przygotować rzetelny protokół. Termin skasowania nagrania należy określić w regulaminie.

czytaj więcej »

Rodzice bezpodstawnie oczerniający nauczycieli lub pracę szkoły nie są bezkarni. Nauczyciel, dyrektor i organ prowadzący mogą połączyć siły lub skorzystać z własnych narzędzi.

czytaj więcej »

Po wycofaniu godzin karcianych nadal trzeba będzie przydzielać te same zajęcia nauczycielom. Podpowiadamy jak to zrobić i nie przekroczyć przy tym limitu czasu pracy. PIP na pewno zwróci na to uwagę.

czytaj więcej »

Teoretycznie dyrektor mógłby wypoczywać przez całe wakacje, a w praktyce większą ich część spędza w szkole. Warto znać przepisy choćby po to by wiedzieć czy organ prowadzący nie przesadza.

czytaj więcej »

Wręczenie nauczycielowi wypowiedzenia stosunku pracy zazwyczaj kończy się w sądzie. Do takiego procesu dyrektor może się bardzo dobrze przygotować.

czytaj więcej »

Każdy dyrektor to zna. Potrzebne są nowe ławki, krzesła, komputery, a funduszy brak. Organ prowadzący też mówi, że nie ma. Znamy rozwiązania dla tej patowej sytuacji.

czytaj więcej »

W trakcie trwania stażu, nauczyciel gromadzi różne dokumenty związane z jego rozwojem zawodowym. Po jego zakończeniu, część druków musi pozostać w dokumentacji szkolnej.

czytaj więcej »

Zwolnionemu nauczycielowi dyrektor winien jest odprawę. Nie potrąca się z niej składek ZUS, ale obejmuje ją podatek dochodowy.

czytaj więcej »

Dyrektor może zdecydować, że we wniosku o opiekę w świetlicy, rodzice ucznia mają podać dodatkowe informacje np. miejsce ich pracy i kontakt do niej. Korzyść dla każdej ze stron: spokój rodziców i dyrektora oraz większe bezpieczeństwo ucznia.

czytaj więcej »

Remonty należy przeprowadzać pod nieobecność uczniów. I bez względu na to czy są to drobne naprawy czy duże prace trzeba je odpowiednio dokumentować. Braki w tym zakresie odbiją się czkawką zwłaszcza gdy w czasie prac dojdzie do wypadku.

czytaj więcej »

wiper-pixel