WYDANIE ONLINE

Do kluczowych obowiązków dyrektora należy bycie na bieżąco ze zmianami w prawie oświatowym. W związku z rozpoczęciem roku szkolnego konieczne jest uwzględnienie tych zmian w ramach planowania pracy szkoły podczas sierpniowego zebrania rady pedagogicznej. Sprawdźmy jakie zmiany w prawie mają wpływ na pracę szkoły, oraz co oznaczają dla dyrektora i nauczycieli.

czytaj więcej »

W trakcie podsumowującej ogólnopolskiej debaty oświatowej „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra zmiana”, zapowiedziano bardzo ważne zmiany dla systemu oświaty. Podpowiadamy jakie to zmiany oraz jakie konsekwencje będą miały dla pracy dyrektorów i nauczycieli.

czytaj więcej »

W trakcie podsumowującej ogólnopolskiej debaty oświatowej „„Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra zmiana””, zapowiedziano bardzo ważne zmiany dla systemu oświaty. Podpowiadamy jakie to zmiany oraz jakie konsekwencje będą miały dla pracy dyrektorów i nauczycieli.

czytaj więcej »

Przepisy nowo opublikowanej ustawy zmieniającej o systemie oświaty w większości wchodzą w życie 1 września 2016 r. Podpowiadamy na jakie zmiany w nowym roku szkolnym się przygotować.

czytaj więcej »

Obecnie pobieranie opłat za obiady w szkole może być ewidencjonowane w uproszczony sposób np. na podstawie kwitariuszy i faktur. Wkrótce przepisy się zmienią.

czytaj więcej »

Wypłacenie odprawy dla nauczyciela z dotacji jest możliwe po spełnieniu 2 warunków. Wiedząc jakich można zyskać czas i pieniądze.

czytaj więcej »

Dyrektor ma pełną swobodę w zakresie warunków i zasad przeprowadzania obserwacji lekcji. Ale i nauczyciel ma swoje prawa: może żądać m.in.: kserokopii karty obserwacji jego lekcji.

czytaj więcej »

Od kwietnia do września mija kilka miesięcy i w tym czasie okazuje się jak wyglądają dane do zamieszczenia w arkuszu. W tym artykule pokazujemy jak w 6 krokach przygotować aneks do arkusza organizacji by był zgodny z prawem.

czytaj więcej »

Na początku roku szkolnego może okazać się, że trzeba zwiększyć liczbę zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a co za tym idzie, dokonać zmian w arkuszu organizacji oraz w statucie - w związku z wycofaniem godzin karcianych.

czytaj więcej »

Przed nowym rokiem szkolnym warto sprawdzić czy podstawowe dokumenty szkolne takie jak statut, regulaminy, procedury uwzględniają ostatnie zmiany prawa oświatowego oraz propozycje zmian zgłoszone przez pracowników szkoły podczas sierpniowego zebrania rady pedagogicznej.

czytaj więcej »

Pracownikowi, którego stosunek pracy uległ rozwiązaniu, jeszcze tego samego dnia należy wydać świadectwo pracy. Pośpiech nie zwalnia z odpowiedzialności za rzetelność dokumentu.

czytaj więcej »

Uzyskanie stopnia mianowanego nie oznacza jedynie podwyżki wynagrodzenia. Jeśli nauczyciel był zatrudniony na czas nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć, wtedy jego forma zatrudnienia przekształca się w mianowanie.

czytaj więcej »

Przystąpienie do egzaminu poprawkowego to dla ucznia prawo, nie obowiązek. Natomiast dla dyrektora to same obowiązki, które musi zrealizować zgodnie z prawem. Dzięki kilku wskazówkom zrobi to szybko i bezbłędnie.

czytaj więcej »

wiper-pixel