WYDANIE ONLINE

Łagodne przebrnięcie przez najbardziej pracowity okres w roku szkolnym będzie możliwe dzięki naszym wskazówkom. Oto kompendium wiedzy na temat wrześniowych obowiązków dyrektora. Dzisiaj część pierwsza, druga w kolejnym numerze.

czytaj więcej »

Wiemy już, że od 1 września 2016 r. mają zostać uregulowane zasady zapisywania na świadectwach ocen z religii i etyki. Dzisiaj podpowiadamy co zrobić gdy uczeń będzie uczęszczać zarówno na jedne i drugie zajęcia.

czytaj więcej »

Ostatecznie określono 19 grup produktów, które będzie można sprzedawać w sklepikach szkolnych. Znamy też nowe wymagania, które będą musiały spełnić posiłki wydawane uczniom w stołówkach.

czytaj więcej »

Likwidacja od 1 września 2016 r. sprawdzianu szóstoklasisty pociągnęła za sobą kolejne zmiany. Konieczne stało się określenie zasad przeprowadzania rozmowy sprawdzającej oraz uznawania świadectwa za dokument potwierdzający wykształcenie gimnazjalne.

czytaj więcej »

Wniosek o „Wyprawkę szkolną” mogą złożyć u dyrektora rodzice uczniów, pełnoletni uczniowie lub nauczyciele. Wielu z nich z pewnością spyta komu i na jakich zasadach przysługuje wsparcie w roku szkolnym 2016/2017.

czytaj więcej »

Błędy i nieaktualne zapisy w statucie mogą powodować nieprawidłowości w pracy szkoły. Decyzje podejmowane w oparciu o wadliwy dokument, mogą być podważane np. przez organ prowadzący szkołę. Na szczęście by tego uniknąć wystarczy zastosować się do kilku naszych wskazówek.

czytaj więcej »

Złożony przez nauczyciela plan rozwoju zawodowego, dyrektor może zatwierdzić lub zwrócić do poprawy. Przedstawiamy 6 sytuacji problemowych, z którymi może spotkać się dyrektor oraz gotowe dla nich rozwiązania.

czytaj więcej »

Nauczyciel, który nie ma świadectwa pracy od poprzedniego pracodawcy może w inny sposób wykazać przepracowany staż. Jakie dokumenty powinien przedłożyć nowemu pracodawcy?

czytaj więcej »

Plan nadzoru dyrektora obejmuje: ewaluację wewnętrzną, kontrolę i wspomaganie. Każdy z tych elementów zakończy się sukcesem jeśli będzie dobrze zaplanowany i realizowany w terminie. To łatwe, jeśli ma się do dyspozycji opracowane przez nas zestawienia.

czytaj więcej »

Jeśli rodzice zgłoszą zastrzeżenia do protokołu powypadkowego, postępowania powypadkowego nie można uznać za zakończone. Dalsze decyzje podejmie organ prowadzący. Podpowiadamy jakie organ ma obowiązki w tym zakresie, a czego powinien dopilnować dyrektor.

czytaj więcej »

Nauczyciel złożył wypowiedzenie umowy o pracę, a potem zmienił zdanie. Pod pewnymi warunkami cofnięcie wypowiedzenia jest możliwe. Dyrektor może też się na taki zabieg nie zgodzić. A co gdy dyrektor jest w tym czasie nieobecny bo np. przebywa na urlopie?

czytaj więcej »

wiper-pixel