WYDANIE ONLINE

Tak jak zapowiadaliśmy w poprzednim numerze, kontynuujemy omawianie wrześniowych obowiązków dyrektora szkoły. Dzisiaj przedstawimy drugą i zarazem ostatnią część poradnika, dzięki któremu oszczędzisz czas i zyskasz pewność, że działasz zgodnie z nowymi przepisami.

czytaj więcej »

Zmieniono przepisy dotyczące terminów przekazywania danych do SIO. Sprawdź, co jeszcze się zmieniło w tym zakresie.

czytaj więcej »

Już od 1 września zaczną obowiązywać nowe podstawy programowe dla 4 zawodów – technik automatyk, technik szerokopasmowej komunikacji elektroniczne, mechanik - operator maszyn do produkcji drzewnej, szkutnik. Zmieniono także warunki kształcenia w zawodzie technik pożarnictwa.

czytaj więcej »

Przekazując dziecko pod opiekę określonej osobie, dyrektor powinien mieć pewność , że będzie ona w stanie zapewnić mu bezpieczny powrót do domu. W momencie przekazywania dziecka nadal jest ono pod opieką szkoły i to dyrektor ponosi za nie odpowiedzialność.

czytaj więcej »

Ani dyrektor, ani nauczyciel nie są uprawnieni do podania leku uczniowi. Nie pomogą deklaracje rodziców o chorobie przewlekłej dziecka. Podanie leku, nawet w nagłej sytuacji, może ją pogorszyć, za do odpowie dyrektor szkoły.

czytaj więcej »

Wywieszenie w pokoju nauczycielskim imiennego zestawienia godzin nauczycieli łamie zasady ustawy o ochronie danych osobowych i podlega karze. Sprawdź, jak chronić dane osobowe pracowników, przy wyliczaniu im wynagrodzenia.

czytaj więcej »

Sąd może uznać, że bezzasadnie rozwiązano stosunek pracy z nauczycielem i w związku z tym przywrócić go do pracy. Wówczas nauczyciel będzie musiał zwrócić pobrane odprawy jako świadczenia nienależne.

czytaj więcej »

Nauczyciel, który otrzymał ostateczną negatywną ocenę dorobku zawodowego ma szansę na dokończenie awansu gdy zrealizuje staż w dodatkowym wymiarze. Konieczna jest zgoda dyrektora oraz spełnienie kilku warunków. Sprawdź jakich.

czytaj więcej »

Od nowego roku szkolnego obowiązują nowe przepisy dotyczące kształcenia specjalnego. W edukacji włączającej dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi należy zapewnić szczególne wsparcie. Sprawdź jak je zorganizować.

czytaj więcej »

W wyjątkowych sytuacjach dyrektor może modyfikować plan nadzoru po przedstawieniu go radzie pedagogicznej do 15 września. Sprawdź, jakie warunki musi wówczas spełnić.

czytaj więcej »

Jeśli skorzystasz z poniższych wskazówek w tym roku szkolnym program wychowawczy nie będzie jedynie martwymi dokumentami, a faktycznie będzie służyć całej społeczności szkolnej.

czytaj więcej »

wiper-pixel