WYDANIE ONLINE

Zwalnianie uczniów z pojedynczych zajęć na początku lub w trakcie roku szkolnego często dezorganizuje pracę szkoły – zmiany w dokumentacji, wątpliwości związane z klasyfikacją uczniów. Nie musi tak być. Oto mini poradnik jak zwalniać uczniów.

czytaj więcej »

Od 1 września przed dopuszczeniem pracownika do pracy dyrektor będzie zobowiązany do zawarcia z nim umowy o pracę lub wręczenia mu pisemnych potwierdzeń warunków zatrudnienia.

czytaj więcej »

NIK zapowiedziało, że skontroluje szkoły pod kątem zdrowego żywienia. Sprawdź na co zwrócą uwagę podczas kontroli.

czytaj więcej »

Poznaj główne założenia zmian, które MEN przygotowało na kolejne lata. Sprawdź, czego się spodziewać w kolejnym roku szkolnym.

czytaj więcej »

Ministerstwo ustaliło w jaki sposób i w jakiej wysokości rodzice będą płacić za uszkodzenie, zniszczenie lub zgubienie darmowego podręcznika.

czytaj więcej »

Jeśli do udzielania pierwszej pomocy wyznaczyłeś tylko jedną osobę. Szybko to napraw. Co najmniej 2 osoby powinny zostać przeszkolone z zakresu pierwszej pomocy i zobowiązane do jej udzielania. Choćby na wypadek choroby jednej z nich.

czytaj więcej »

Od 1 września 2016 r. obowiązują nowe zasady prowadzenia dokumentacji nauczania, w tym dokumentowania zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Sprawdź jak prowadzić dokumentację zgodnie z nowymi przepisami.

czytaj więcej »

Nagroda z okazji DEN nie wpływa na wysokość ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy oraz trzynastki. Sprawdź, jakie świadczenia uwzględnić przy obliczaniu tych wynagrodzeń.

czytaj więcej »

Nie w każdym przypadku możesz zatrudnić nauczyciela na czas określony. Możliwe jest to jedynie w przypadkach wskazanych w Karcie Nauczyciela. Sprawdź jakich.

czytaj więcej »

Zniesienie tzw. godzin karcianych nie oznacza, że zajęcia prowadzone dotychczas w ramach tych godzin nie będą już realizowane. Sprawdź, jak dysponować czasem pracy nauczyciela po zmianach w przepisach.

czytaj więcej »

Zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej oraz pracy nauczyciela bibliotekarza należy dostosować do potrzeb szkoły, a następnie zapisać je w statucie. Sprawdź czy biblioteka działa zgodnie z prawem, a nauczyciel ma wymagane kwalifikacje. Upewnij się również, czy nie powinieneś zaktualizować zapisów w statucie.

czytaj więcej »

Nauczyciel religii jako pracownik szkoły podlega nadzorowi pedagogicznemu i wszelkim wewnątrzszkolnym regulacjom. Sprawdź jak wygląda zewnętrzny nadzór nad lekcjami religii i jak zorganizować ich obserwację.

czytaj więcej »

W zakresie nadzoru pedagogicznego szkoły niepubliczne stosują te same procedury co publiczne i realizują te same wymagania. Z pewnymi wyjątkami. Sprawdź jakimi.

czytaj więcej »

Objęcie ochroną związkową nauczyciela, który uprzednio wyraził zgodę na ograniczenie etatu, nie skutkuje obowiązkiem zapewnienia pełnego wymiaru zajęć.

czytaj więcej »

Nie wszyscy pracownicy niepedagogiczni w szkole muszą wykonać badania sanitarno-epidemiologiczne. Jeśli jednak nie dopilnujesz by badania te wykonali Ci pracownicy, którzy powinni, odpowiesz za brak bezpieczeństwa w szkole.

czytaj więcej »

wiper-pixel