WYDANIE ONLINE

Od uchybień porządkowych po poważne, noszące znamiona przestępstwa – na wszystkie naruszenia dyrektor powinien reagować. Sprawdź jakie reakcje będą adekwatne do danych sytuacji oraz kiedy powinieneś zwolnić nauczyciela z pracy.

czytaj więcej »

Oceny pracy dyrektora będzie dokonywał organ nadzoru w porozumieniu z organem prowadzącym a nie odwrotnie – jak było do tej pory. Zmiana ta jest pozorna, być może zamysłem był podkreślenie roli kuratorium. Sprawdź co jeszcze się zmieni.

czytaj więcej »

Według MEN szkolnictwo zawodowe należy zorganizować na nowo. Główne zmiany mają polegać na zorganizowaniu nauki tak, aby odbywała się ona u pracodawcy. Co jeszcze wynika z trwającej miesiącami debaty na temat kształcenia zawodowego?

czytaj więcej »

Projekt nowelizacji ustawy o systemie informacji oświatowej przewiduje zmiany, które mają ulepszyć architekturę SIO. Obecna nie jest odporna na awarie lokalnych komputerów. Sprawdź co może się zmienić.

czytaj więcej »

Sprawdź jak mają wyglądać tygodniowe rozkłady zajęć dla poszczególnych klas. Poznaj założenia projektów nowych ramowych planów nauczania.

czytaj więcej »

Nauczyciel zwolniony z przyczyn organizacyjnych przeszedł na emeryturę. Czy przysługuje mu nagroda jubileuszowa i w jakiej wysokości odprawę powinien otrzymać?

czytaj więcej »

Jeśli kuratorium powołało jako eksperta nauczyciela do prac w komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli, dyrektor zwalnia go na ten czas z pracy w szkole.

czytaj więcej »

Ucznia, który realizuje obowiązek szkolny poza szkołą uwzględnia się w szkolnej księdze ewidencji, w księdze uczniów i zakłada dla niego arkusz ocen.

czytaj więcej »

Co do zasady w wyniku przywrócenia przez sąd do pracy nauczyciel powinien zwrócić otrzymaną odprawę. W niektórych przypadkach nauczyciel może jednak skutecznie zakwestionować obowiązek zwrotu. W których?

czytaj więcej »

W dzienniku lekcyjnym należy uzupełniać dane dotyczące zajęć realizowanych poza szkołą, znajdujących się w szkolnym planie nauczania. Należą do nich zajęcia praktyczne odbywające się u pracodawców.

czytaj więcej »

Szczegółowe zasady dokumentowania krótkich wyjść ze szkoły określa dyrektor. Sprawdź kiedy trzeba wypełniać karty wycieczki i z kim ustalić zasady.

czytaj więcej »

Dyrektor nie może odmówić opieki świetlicowej konkretnemu uczniowi np. objętemu nauczaniem indywidualnym ze względu na zachowania agresywne. Jak wówczas ma zapewnić bezpieczeństwo pozostałym uczniom będącym pod opieką świetlicy.

czytaj więcej »

Po zakończeniu zastępstwa, nauczyciel może realizować nadal zajęcia w szkole, ale tylko wówczas gdy taka potrzeba wynika z organizacji nauczania. Jaką umowę i na jaki okres zawrzeć wówczas z tym nauczycielem?

czytaj więcej »

Możliwość przyznania dyrektorowi dodatku specjalnego z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań zależy od tego czy dyrektor jest nauczycielem zatrudnionym zgodnie z Kartą Nauczyciela czy nie.

czytaj więcej »

wiper-pixel