WYDANIE ONLINE

Po pełnieniu określonych przesłanek pracownicze świadczenia z ZFŚS mogą być zwolnione od podatku dochodowego oraz od składek ZUS. Sprawdź też jak ustrzec się przed zaległościami podatkowymi.

czytaj więcej »

Zamiany w prawie obniżające od 1 października 2017 r. wiek emerytalny do 65 i 60 lat będą miały istotne znaczenie także dla nauczycieli.

czytaj więcej »

Nauczyciel nie przedłużył zwolnienia lekarskiego na okres przerwy świątecznej? Tej sytuacji nie uratuje urlop bezpłatny ponieważ nie można go udzielać wstecz. Jak postąpić w takiej sytuacji?

czytaj więcej »

Wynagrodzenie otrzymane z tytułu realizacji projektu unijnego podlega wliczeniu do podstawy wymiaru dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Jest ono bowiem wynagrodzeniem ze stosunku pracy i powinno być traktowane tak, jak wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

czytaj więcej »

Nauczyciele mają obowiązek świadczyć pracę w czasie zimowej przerwy świątecznej, z wyjątkiem 26 grudnia, który jest ustawowo wolny od pracy.

czytaj więcej »

Niezmiernie ważne jest nie tylko odśnieżanie i usuwanie oblodzenia na terenie szkoły, ale także usuwanie śniegu z dachu budynku szkoły. Sprawdź, o co jeszcze zadbać zimą.

czytaj więcej »

Nauczyciel jest zatrudniony w kilku placówkach. Jak potraktować akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego w jednej z nich?

czytaj więcej »

Już w tym roku szkolnym dyrektorzy będą wdrażać część zadań wynikających z reformy oświatowej. Sprawdź, jakie wyzwania czekają na Ciebie.

czytaj więcej »

Poznaj warunki niezbędne do wydłużenia etapu edukacyjnego oraz jaka dokumentacja jest niezbędna w takiej sytuacji.

czytaj więcej »

Organizacja w szkole świątecznego kiermaszu, którego celem będzie zbiórka pieniędzy przeprowadzona w formie sprzedaży np. własnoręcznie przygotowanych ozdób choinkowych jest możliwa. Potrzebna będzie jedynie zgoda dyrektora szkoły oraz przestrzeganie obowiązujących w szkole zasad. Czy samorząd szkolny może gromadzić fundusze z takiej działalności?

czytaj więcej »

Zaświadczenie komisji kwalifikacyjnej nie może zastąpić aktu nadania stopnia awansu zawodowego, jako podstawy zaszeregowania płacowego nauczyciela. Konieczne jest dostarczenie aktu nadania stopnia awansu szkole.

czytaj więcej »

wiper-pixel