WYDANIE ONLINE

Zimą na terenie szkoły i wewnątrz budynku nie może być ślisko. To podstawa. Jednak dbanie o odśnieżanie i osuszanie to wciąż za mało. Zarówno pracownikom wykonującym zimowe prace, jak i nauczycielom oraz pracownikom administracyjnym należy zapewnić w tym czasie szczególne warunki. Sprawdź jak to zrobić.

czytaj więcej »

Wewnątrzszkolny zapis o nieponoszeniu odpowiedzialności za wartościowe rzecz pozostawione przez uczniów w szatni nie ma mocy prawnej.

czytaj więcej »

Projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe przewiduje kilka wariantów przekształcenia gimnazjum sportowego, mistrzostwa sportowego lub gimnazjum z oddziałami.

czytaj więcej »

Czas na kontrolę i uporządkowanie dokumentacji związanej z udzielaniem pracownikom świadczeń z ZFŚS. Sprawdź jak i gdzie gromadzić te druki.

czytaj więcej »

Nauczyciel, który przepracował ponad 6 miesięcy w danej szkole i nabył prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2016, otrzyma trzynastkę nawet jeśli w ciągu tego roku był zawieszony w pełnieniu obowiązków.

czytaj więcej »

Dla bezpieczeństwa i prawnej organizacji studniówki kluczowe są informacje o organizatorze, zadaniach określonych w statucie i wieku uczestników.

czytaj więcej »

Nowy system oświaty będzie wdrażany od 1 września 2017 r. Gimnazja będą wygaszane stopniowo by ostatecznie zniknąć z systemu oświaty od 1 września 2019 r.

czytaj więcej »

Do Ciebie należy określenie zasad obserwacji sposobu prowadzenia przez nauczyciela zajęć. Możesz opracować procedurę, pamiętając by określić w niej sposób prowadzenia obserwacji oraz wybór zajęć i nauczycieli, którzy zostaną poddani obserwacji.

czytaj więcej »

Komisja sejmowa wprowadziła do projektu zmian w Karcie Nauczyciela poprawkę utrzymującą w mocy przepisy o dodatku uzupełniającym.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2017 r. ma obowiązywać nowe rozporządzenie regulujące treść świadectwa pracy, a także sposób jego wydawania i prostowania. Sprawdź jakie zmiany przewiduje.

czytaj więcej »

Jeśli zastanawiasz się czy zebrana rady pedagogicznej mogą odbywać się jako wideokonferencje zastanów się czy takie rozwiązanie zagwarantuje spełnienie wszystkich wymagań wynikających z ustawy o systemie oświaty.

czytaj więcej »

Zastanawiasz się ile czasu ma nauczyciel na zgłoszenie uwag i poprawek do protokołu rady pedagogicznej. Sprawdź jakie zapisy masz w regulaminie rady pedagogicznej.

czytaj więcej »

wiper-pixel