WYDANIE ONLINE

Momentem przełomowym we wdrażaniu reformy oświaty będzie dla dyrektorów szkół 1 września 2017 r. Najwyższy czas się do niego przygotowywać. W dzisiejszym numerze poznasz odpowiedzi na pytania zadawane przez dyrektorów szkół.

czytaj więcej »

Nowy sposób dopuszczania podręczników szkolnych będzie obowiązywał tam, gdzie zmieni się podstawa programowa od 1 września 2017 r. Sprawdź, co określa nowe rozporządzenie.

czytaj więcej »

Opracowując arkusz dyrektor musi przestrzegać ramowych planów nauczania dla szkół starego i nowego typu i wprowadzić istotne zmiany w organizacji pracy szkoły.

czytaj więcej »

W zeszłym tygodniu informowaliśmy o tym, że opublikowany przez MEN projekt nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, zaostrzy wymogi kwalifikacyjne dla nauczycieli. ZNP krytykuje nowe przepisy płacowe dotyczące nauczycieli.

czytaj więcej »

W wyniku reformy oświaty dyrektorzy zobowiązani są do skonstruowania nowych statutów. Co uwzględnić i na co zwrócić uwagę tworząc– jeden z najważniejszych dokumentów w szkole - nowy statut?

czytaj więcej »

Ustalenie rozkładu zajęć nauczyciela zawsze należy do kompetencji dyrektora szkoły. Dotyczy to również nauczycieli korzystających z obniżenia wymiaru czasu pracy.

czytaj więcej »

Nie ma gotowego i uniwersalnego narzędzia do badania realizacji podstawy programowej. Sposób monitorowania realizacji podstawy programowej zależeć powinien od decyzji dyrektora. Sprawdź jak krok po kroku powinno wyglądać monitorowanie podstawy.

czytaj więcej »

W nowej podstawie programowej znacznie rozszerzono cele kształcenia ogólnego w stosunku do uprzedniej podstawy, która kładła nacisk na przyswojenie wiadomości, zdobycie umiejętności i kształtowanie postaw.

czytaj więcej »

18 marca 2017 r. wejdzie w życie nowelizacja rozporządzenia MEN w sprawie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły podstawowej korzystający ze zniżki godzin lecz zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć może pracować dodatkowo w innej szkole od 1 września 2017 r., ale pod warunkiem uzyskania zgody dyrektora szkoły macierzystej.

czytaj więcej »

wiper-pixel