WYDANIE ONLINE

Podczas ustalania organizacji nauczania na kolejny rok szkolny może się okazać, że nie ma możliwości kontynuacji zatrudnienia nauczycieli w dotychczasowym wymiarze zajęć. Czasami ograniczenie zatrudnienia to za mało i konieczne jest zwolnienie pracownika. Przepisy prawa nie regulują kryteriów doboru do zwolnienia. Jak więc nie popełnić błędu i nie przegrać w sądzie pracy?

czytaj więcej »

Sprawdź, czy emerytowany nauczyciel, który pracuje obecnie w innej szkole, może korzystać z ZFŚS w szkole, z której odchodził na emeryturę.

czytaj więcej »

Szkoły niepubliczne nie muszą, ale mogą przygotowywać arkusze organizacji pracy. Jeśli się na to zdecydują, jakie przepisy powinni stosować skoro nowe rozporządzenie dotyczy jedynie szkół publicznych.

czytaj więcej »

Sprawdź co zrobić gdy podczas kontroli ujawnią się poważne braki w dokumentacji kadrowej nauczyciela, a od czasu jego zatrudnienia zmieniło się już kilku dyrektorów. Jak uniknąć konsekwencji prawnych.

czytaj więcej »

Czy nauczyciel, który złożył podanie o urlop zdrowotny, w oczekiwaniu na decyzję dyrektora musi być w pracy?

czytaj więcej »

Przepisy, według których należy zaplanować organizację szkoły, dopuszczają jedynie możliwość łączenia klas w szkołach podstawowych. Sprawdź, jakie warunki muszą zostać spełnione.

czytaj więcej »

Okres nauki w studium nauczycielskim podlega zaliczeniu do okresu nieskładkowego, tylko po spełnieniu 2 ściśle określonych warunków. Poznaj te wytyczne.

czytaj więcej »

wiper-pixel