WYDANIE ONLINE

Pod koniec roku szkolnego 2016/2017 konieczne będzie realizowanie nowych zadań związanych z wdrażaniem reformy oświatowej w szkołach i przygotowanie się do prowadzenia działalności w zmienionych warunkach. Żeby o niczym nie zapomnieć, warto wcześniej przygotować wykaz zadań. Poznaj swoje obowiązki i sprawdź jak było, a jak będzie.

czytaj więcej »

W kolejnym roku szkolnym w SIO gromadzone będą dane zbiorcze zamiast indywidualnych danych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej czy socjalnej.

czytaj więcej »

Świadectwo promocyjne do klasy VII zamiast świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Sprawdź, co jeszcze przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

czytaj więcej »

W wyniku przekształcania gimnazjów w 8 letnie szkoły podstawowe, w budynkach, w których do tej pory przebywali uczniowie powyżej 12 roku życia, od roku szkolnego 2017/2018 będą uczyć się dzieci w wieku 7-11 lat. Jak zapewnić im właściwe warunki bhp?

czytaj więcej »

Sprawdź, jakie masz obowiązki w zakresie wdrażania nowej podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2017 r.

czytaj więcej »

W czerwcu nie można zapomnieć o obowiązku wydania świadectwa pracy i wypłaty ekwiwalentu dla nauczycieli zatrudnionych na czas określony, których umowy o pracę ulegają rozwiązaniu z końcem zajęć szkolnych bądź w ostatnim dniu czerwca. Sprawdź, o czym jeszcze powinieneś pamiętać.

czytaj więcej »

Od 1 września 2017 r. obowiązywać mają nowe zasady organizacji nauczania indywidualnego. Sprawdź, co się zmieni i dlaczego projekt wywołał spore kontrowersje.

czytaj więcej »

Sprawdź, kogo z początkiem roku szkolnego 2017/2018 będzie już obowiązywać nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach.

czytaj więcej »

wiper-pixel