WYDANIE ONLINE

Remonty, naprawy, przeglądy bhp, letni wypoczynek, zajęcia opiekuńcze, sprawy organizacyjne – wszystkie te sytuacje wymagają od dyrektora zorganizowania pracy szkoły w czasie wakacji. Za tydzień część 2 – wakacyjne obowiązki dyrektora wynikające z reformy oświaty.

czytaj więcej »

Zmiany w Karcie Nauczyciela przewidziane w projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowym są liczne i znaczące. Nowości mają wejść w życie 1 września 2018 r.

czytaj więcej »

Od nowego roku szkolnego obowiązywać będą nowe przepisy dotyczące zajęć wychowania do życia w rodzinie. Porządkujące zmiany w rozporządzeniu wprowadzono po to by dostosować sposób realizacji tych zajęć do nowego systemu szkolnego i nowej podstawy programowej.

czytaj więcej »

Pisaliśmy już o zapowiadanych zmianach w SIO. Główne modyfikacje to zmiany technologiczne m.in. możliwość przekazywania danych za pośrednictwem aplikacji – przez przeglądarkę internetową oraz uproszczenie sposobu zbierania danych. Zmiany zaczną obowiązywać już w tym roku.

czytaj więcej »

Nowe przepisy dotyczące zmian w organizacji rekolekcji wejdą w życie 1 września 2017 r. Główne zmiany to możliwość zwolnienia uczniów z zajęć w celu odbycia rekolekcji oraz regulacje dotyczące ustaleń pomiędzy organizatorem rekolekcji a dyrektorem. Sprawdź, szczegóły zmian.

czytaj więcej »

MEN zapewnia, że celem projektowanych zmian dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest ich wspieranie włączanie do szkoły. Poprawione projekty rozporządzeń mają uwzględnić zgłaszane uwagi.

czytaj więcej »

wiper-pixel