WYDANIE ONLINE

Sprawdź, jakie masz wakacyjne obowiązki wynikające z wdrażanej reformy oświaty.

czytaj więcej »

Dnia 1 września 2017 r. wejdą w życie zmiany dotyczące ustalania dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

czytaj więcej »

Sprawdź, jakie zmiany przewidziano w projekcie nowego rozporządzenia dotyczącego orzeczeń i poradni wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz w jaki sposób mają one usprawnić ten proces.

czytaj więcej »

W konsekwencji niewykorzystania bieżącego urlopu wypoczynkowego nauczycielowi przysługuje urlop uzupełniający. Reguły udzielania i rozliczania tego urlopu mogą jednak wzbudzać wątpliwości. Poznaj praktyczne rozwiązania dla najczęstszych problemów dotyczących tego urlopu.

czytaj więcej »

W przypadku włączenia szkoły podstawowej do gimnazjum powstaje pytanie - którą pieczątką w nowym roku szkolnym należy podbić legitymacje uczniów klas gimnazjalnych – pieczątką szkoły podstawowej czy gimnazjum.

czytaj więcej »

Sprawdź, jakimi zasadami kierować się dokonując nowelizacji statutu szkoły. Ta porada ro zapowiedź obszernego materiału, który opublikujemy w numerze sierpniowym.

czytaj więcej »

wiper-pixel