WYDANIE ONLINE

Wprowadzone w wyniku reformy zmiany w organizacji i funkcjonowaniu szkół wymagają dostosowania statutów szkół do obowiązujących przepisów. Sprawdź, co konkretnie oznacza to dla dyrektora szkoły.

czytaj więcej »

Nowe wytyczne dotyczące edukacji dla bezpieczeństwa będą obowiązywać od 1 września 2017 roku. Sprawdź, jakie zmiany przewidziano.

czytaj więcej »

Od 1 września 2017 r. obowiązywać będzie nowe rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego. Sprawdź, co ma się zmienić.

czytaj więcej »

W wyniku wdrażania reformy oświaty dyrektor będzie musiał podjąć decyzję w sprawie postępowania z księgami uczniów w przekształcanych szkołach. Żaden przepis prawa oświatowego nie zawiera wytycznych dotyczących tej kwestii, należy więc postępować zgodnie z zasadami zdrowego rozsądku i wygody przy korzystaniu z tych ksiąg w przyszłości.

czytaj więcej »

Na początku nowego roku szkolnego konieczne jest podjęcie odpowiednich czynności kadrowo – płacowych w stosunku do odchodzących i przychodzących nauczycieli oraz innych pracowników szkoły. Sprawdź, o jakich obowiązkach należy pamiętać w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

czytaj więcej »

wiper-pixel