WYDANIE ONLINE

Wdrożenie nowych przepisów to nie wszystko. Zarządzanie szkołą w dobie reformy oświaty nie jest łatwe i aby poradzić sobie z nowymi obowiązkami dyrektor musi być także dobrym menedżerem. Co to właściwie oznacza?

czytaj więcej »

Sprawdź, w jaki sposób przekształcenie szkoły oraz zmiana jej nazwy wpłynęły na konieczność modyfikacji dokumentacji szkolnej. Czy należy wymienić legitymacje, założyć nowe księgi uczniów oraz wydać wszystkim nowe arkusze ocen z aktualnymi pieczęciami urzędowymi i szkolnymi?

czytaj więcej »

Sprawdź, czy 6-miesięczna odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy przysługuje także nauczycielom, którzy byli wcześniej w stanie nieczynnym.

czytaj więcej »

Nowe rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego, ma wejść w życie 1 września 2017 r. Sprawdź, jakie nowe rozwiązania w tym zakresie przewidziano.

czytaj więcej »

Aby móc efektywnie rozwiązywać problemy, trzeba je po pierwsze zobaczyć i zdefiniować. Najgorsze co można zrobić to zamieść je pod dywan. Sprawdź, jak diagnozować i rozwiązywać konkretne problemy wychowawcze w szkole oraz jak ważny jest pozytywny przekaz.

czytaj więcej »

Poznaj zasady zatrudniania nauczyciela, który z dniem 1 września 2017 r. przejdzie w stan nieczynny na zastępstwo za innego nauczyciela. Jakie rozwiązanie zastosować?

czytaj więcej »

W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 4 września 2017 r. Z jaką datą należy więc podpisać umowę z nauczycielami zatrudnianymi od 1 września?

czytaj więcej »

Sprawdź, kiedy nauczyciel zatrudniony na zastępstwo może rozpocząć staż oraz jakie warunki muszą zostać spełnione.

czytaj więcej »

wiper-pixel