WYDANIE ONLINE

W większości szkół z okazji świąt Bożego Narodzenia przewiduje się dodatkowe świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Najczęściej są to świadczenia w formie rzeczowej, takie jak paczki, bony towarowe czy karty podarunkowe. Działalność socjalna w szkole wymaga przestrzegania pewnych reguł, a w szczególności respektowania kryterium socjalnego i opracowania zgodnego z prawem regulaminu ZFŚS. Sprawdź, o czym pamiętać, administrując Funduszem w okresie przedświątecznym.

czytaj więcej »

Poznaj wskazówki, dzięki którym trening ewakuacyjny będzie nie tylko formalnością, ale przede wszystkim faktyczną nauką bezpiecznych zachowań. Także podczas nieplanowanych sytuacji do których może dojść podczas ewakuacji osób z budynku.

czytaj więcej »

W dniu 28 lutego stosunek pracy nauczycieli, którzy korzystają ze stanu nieczynnego , wygaśnie. W dwóch przypadkach może to nastąpić wcześniej. W związku z ustaniem zatrudnienia, nauczyciel powinien rozliczyć się ze szkołą, a dyrektor z nauczycielem. Sprawdź, kiedy następuje zakończenie stanu nieczynnego.

czytaj więcej »

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w szkołach zwalniający z wpłat na PFRON wynosi 2%. Zatrudniasz niepełnosprawnych w swojej szkole? Sprawdź, jak ustalić ten wskaźnik.

czytaj więcej »

Przepisy Karty Nauczyciela nie przewidują możliwości przeniesienia realizacji stażu do innej placówki poza przypadkiem zatrudnienia po rozwiązaniu stosunku pracy w szkole dotychczasowej. Sprawdź, jakie warunki muszą być spełnione.

czytaj więcej »

wiper-pixel