WYDANIE ONLINE

24 listopada 2017 r. Prezydent podpisał ustawę o finansowaniu zadań oświatowych zawierającą nowelizację pragmatyki zawodowego nauczycieli. Zmiany będą bardzo istotne i będą miały znaczny wpływ na pracę dyrektorów i nauczycieli. Wdrażanie nowości nastąpi etapami, począwszy już od 1 stycznia 2018 r. Sprawdź, kiedy wejdą w życie nowości w Karcie Nauczycieli.

czytaj więcej »

Sprawdź, jakie nowe przepisy wchodzą w życie 1 stycznia 2018 r. i jakie masz w związku z tym nowe obowiązki.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązywać zaczną nowe przepisy dotyczące finansowania zadań oświatowych. Co ma się zmienić?

czytaj więcej »

Szerokopasmowy dostęp do Internetu jako pomoc w wyrównywaniu szans edukacyjnych – to plany MEN na lata 2018-2020.

czytaj więcej »

Sprawdź, na co powinieneś zwrócić uwagę by mieć pewność, że właściwie przygotowałeś szkołę do zimy. W tym celu odpowiedz sobie na szereg pytań. Odpowiedzi znajdziesz w tym artykule.

czytaj więcej »

Sprawdź, dlaczego nauczyciel, który realizuje w tej samej szkole zajęcia na różnych stanowiskach, o innym wymiarze pensum, powinien być zatrudniony w ramach jednego stosunku pracy i otrzymywać jeden dodatek stażowy.

czytaj więcej »

Sprawdź, jakie będą okresy przerw między otrzymaniem stopnia awansu a rozpoczęciem stażu na kolejny stopień po nowelizacji Karty Nauczyciela.

czytaj więcej »

Okres okołoświąteczny i karnawałowy obfitują w zabawy taneczne i inne tego typu imprezy okolicznościowe. Organizując takie wydarzenia należy mieć na uwadze nie tylko dobra zabawę uczestników ale przede wszystkim ich bezpieczeństwo. Ten artykuł zawiera wskazówki dzięki którym połączenie jednego z drugim nie będzie stanowić problemu.

czytaj więcej »

wiper-pixel