WYDANIE ONLINE

Ze względu na skomplikowane przepisy, realna jest sytuacja, w której pracodawca wypłaca trzynastkę pracownikowi, który nie powinien jej otrzymać bądź odmawia wypłaty trzynastki osobie, która powinna ją otrzymać. Możliwe jest również wypłacenie trzynastki w zbyt niskiej lub wysokiej kwocie. Poznaj 8 wskazówek oraz 15 przykładów jak reagować w takich sytuacjach.

czytaj więcej »

Sprawdź, w których przypadkach, po 1 stycznia 2018 roku zmieniły się kwoty wolne od opodatkowania.

czytaj więcej »

Czekają nas zmiany w organizacji wycieczek. Najistotniejsze to nowe wymagania w stosunku do kierowników i opiekunów.

czytaj więcej »

Nowy rok kalendarzowy zbiega się w czasie z zakończeniem pierwszego okresu roku szkolnego – to czas wielu podsumowań, w tym analizy dokumentacji szkolnej.

czytaj więcej »

Oświadczenie o zamiarze korzystania z dni opieki zamieszcza się w aktach osobowych. Pracownicy nie muszą co roku składać oświadczeń o zamiarze lub o braku zamiaru korzystania z uprawnienia do zwolnienia od pracy na dziecko w wieku do lat 14.

czytaj więcej »

Sprawdź, w jakich sytuacjach nadgodziny np. realizowane w ramach projektu unijnego uwzględnia się w nagrodzenie jubileuszowej.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły co najmniej raz w roku powinien dokonać samooceny systemu kontroli zarządczej. Początek roku kalendarzowego, czas podsumowania I półrocza, to dobry moment na taką diagnozę. Sprawdź jak dokonać samooceny oraz jak ją udokumentować.

czytaj więcej »

W tym roku szkolnym podsumowanie I półrocza pracy szkoły, jest szczególnie ważne ze względu na wiele nowych przepisów światowych. Warto sprawdzić, czy nowe zadania są właściwie realizowanie. Dzięki podsumowaniu unikniesz przeoczenia ważnych obowiązków.

czytaj więcej »

wiper-pixel