WYDANIE BIEŻĄCE

Reforma oświaty przyniosła również zmiany w zasadach organizacji i funkcjonowania świetlic szkolnych. W związku ze wzrostem liczby klas w szkole podstawowej może zajść konieczność zatrudniania dodatkowej kadry, również do pracy w świetlicy. Sprawdź, co to oznacza w praktyce oraz jak poradzić sobie w związku z likwidacją stanowiska asystenta.

czytaj więcej »

wiper-pixel