WYDANIE ONLINE

W marcu wykonasz większość prac związanych z utworzeniem arkusza organizacji pracy na kolejny rok szkolny, aby zdążyć ze wszystkimi czynnościami w wymaganych terminach. Poznaj swoje nowe obowiązki w tym zakresie oraz terminy ich realizacji.

czytaj więcej »

Zmieniły się zasady ustalania wynagrodzenia za jeden dzień urlopu dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Możliwość wydawania elektronicznych legitymacji oraz nowe wzory świadectw, dyplomów i innych druków dla szkół nowego i dotychczasowego ustroju szkolnego to część zmian przewidzianych w projekcie. Sprawdź, co jeszcze się zmieni.

czytaj więcej »

Pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika od pracy na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie sądu. Pracownik powinien przedłożyć wezwanie sądu ale sam wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy może być ustny.

czytaj więcej »

Od kwietnia 2018 roku zmienią się zasady przekazywania danych do SIO. Sprawdź, na co zwrócić uwagę.

czytaj więcej »

Podpisana z końcem stycznia ustawa budżetową przewiduje wzrost kwoty bazowej nauczycieli. Oznacza to większe wynagrodzenia minimalnego w szkołach. Jak wynagrodzenie zmieni się od kwietnia i jak to będzie wyglądać w praktyce?

czytaj więcej »

Sprawdź, jak należy postąpić w przypadku kradzieży przez ucznia telefonu komórkowego lub innej rzeczy o znacznej wartości, innemu uczniowi na terenie szkoły lub podejrzenia takiej kradzieży. Kogo powiadomić? Jak uniknąć powtórki takiej sytuacji?

czytaj więcej »

Sprawdź, w jaki sposób należy przejść z zarządzeń dyrektora w wersji papierowej na wersję cyfrową i czy taką zmianę wprowadza się zarządzeniem czy innym dokumentem.

czytaj więcej »

Dwa tryby udzielania urlopu, procedura udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia oraz X wzorów – to pierwsza potężna dawka wiedzy na temat nowych zasad udzielania poratowania zdrowia obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. Kolejna dawka w następnym numerze.

czytaj więcej »

Zanim podejmiesz decyzję o wdrożeniu e-dziennika upewnij się, że możliwe będą do spełnienia warunki techniczne wymagane do jego wprowadzenia, a następnie zasięgnij opinii organów szkoły. Jeśli w Twojej szkole już funkcjonuje e-dziennik, sprawdź, co zrobić np. w razie awarii komputerów.

czytaj więcej »

Rewolucyjne przepisy dotyczące ochrony danych obowiązywać będą od 25 maja 2018 r., ale warto już rozpocząć przygotowania do ich wdrożenia. 25 – ego szkoła musi działać zgodnie z nowymi wytycznymi. Z artykułu dowiesz się jak będzie wyglądać struktura aktów prawnych regulujących ochronę danych. W następnym numerze przeczytasz jak – według nowych przepisów - przetwarzać dane.

czytaj więcej »

wiper-pixel