WYDANIE ONLINE

Sprawdź, jak zgodnie z nowymi przepisami, należy przetwarzać dane osobowe. Jak uniknąć błędów i łamania prawa po 25 maja? Co powinieneś wiedzieć już dzisiaj? Odpowiedzi dostarczy lektura artykułu.

czytaj więcej »

Wiele zadań związanych z organizacją egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018 już za nami, ale wciąż jeszcze zostało dużo do zrobienia. Przypominamy Twoje zadania przed egzaminem i w jego trakcie.

czytaj więcej »

Nowe rozporządzenie w sprawie organizacji pracy szkoły wprowadza nowe zasady przygotowania arkusza organizacji pracy szkoły, które należy zastosować już w tym roku szkolnym. Zapoznaj się ze zmianami.

czytaj więcej »

Dokumentacja prowadzona w związku z udzielaniem uczniom wsparcia nie sprowadza się wyłącznie do organizacji określonych zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Obejmuje również organizację warunków pracy szkoły, zadań pracowników, współpracy z innymi podmiotami. Działania te są wobec siebie komplementarne i wymagają kompleksowego spojrzenia na działalność szkoły. Jak więc sprostać temu niełatwemu zadaniu? Korzystać z naszego narzędzia - zestawienia wymaganych dokumentów i towarzyszących im obowiązków. W kolejnym numerze 2 część zestawienia.

czytaj więcej »

Dokumentacja prowadzona w związku z udzielaniem uczniom wsparcia nie sprowadza się wyłącznie do organizacji określonych zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Obejmuje również organizację warunków pracy szkoły, zadań pracowników, współpracy z innymi podmiotami. Działania te są wobec siebie komplementarne i wymagają kompleksowego spojrzenia na działalność szkoły. Jak więc sprostać temu niełatwemu zadaniu? Korzystać z naszego narzędzia - zestawienia wymaganych dokumentów i towarzyszących im obowiązków. W kolejnym numerze 2 część zestawienia.

czytaj więcej »

Zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego numeru, kontynuujemy temat urlopu zdrowotnego. Dzisiaj omawiamy 2 tryb udzielania urlopu, czyli warunki i zasady udzielania urlopu zdrowotnego na leczenie uzdrowiskowe.

czytaj więcej »

wiper-pixel