WYDANIE ONLINE

Formy dofinansowania do wypoczynku ze środków ZFŚS są różne, na przykład szczególne świadczenie zarezerwowane wyłącznie dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela, czyli świadczenie urlopowe. Poznaj zasady ich wypłacania.

czytaj więcej »

Od 1 września 2018 r. zmienią się zasady oceniania pracy nauczycieli. Zadaniem dyrektorów szkół jest stworzenie regulaminu oceny pracy.Dokument ten musisz opracować do 1 września 2018 r. Sprawdź, na co zwrócić uwagę konstruując regulamin oraz jakie wytyczne opublikowało MEN.

czytaj więcej »

Będzie nowelizacja ustawy Prawo oświatowe. Poznaj 10 obszarów zmian oraz najważniejsze założenia.

czytaj więcej »

Od 1 września 2018 r. obowiązywać będą nowe zasady oceniania pracy nauczycieli. Do tego czasu musisz przygotować regulamin oceniania pracy nauczycieli. Sprawdź, co musisz w nim uwzględnić, z kim go skonsultować i jak go uchwalić.

czytaj więcej »

Jak wyliczyć średnią urlopową nauczyciela za okres wakacji? Za ile dni należy im się wypłata tej średniej? Czy dodatek motywacyjny który nie jest przyznany na okres lipiec i sierpień należy uwzględnić w wynagrodzeniu urlopowym? Dyrektorzy będą korzystać z urlopu wypoczynkowego tylko przez 2 tygodnie. Za jaki okres otrzymają wynagrodzenie urlopowe? Poznaj odpowiedzi.

czytaj więcej »

Po wejściu w życie RODO lista obecności pracowników powinna zawierać tylko i wyłącznie informacje niezbędne, aby ustalić obecność w pracy. Sprawdź, jakie to dane.

czytaj więcej »

RODO nie wymaga aby obowiązek informacyjny spełniony był tylko i wyłącznie w formie pisemnej z dodatkowym podpisem pracownika, który potwierdzi fakt zapoznania się z tą informacją.

czytaj więcej »

wiper-pixel