WYDANIE ONLINE

Coraz bliżej święta a wraz z nimi podarunki sfinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Przed przystąpieniem do zbierania wniosków o ich przyznanie, warto zastanowić się, czy regulamin ZFŚS jest na pewno zgodny z prawem.

czytaj więcej »

Rok szkolny trwa już na dobre, zmiany obowiązujące od 1 września 2018 r. wdrażane są już kilka miesięcy. Sprawdź, co czeka się w kolejnym roku kalendarzowym, czyli jakie nowości obowiązują od 1 stycznia 2019 r.

czytaj więcej »

Obowiązywać ma nowy wzór sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Zmiana ma dotyczyć sprawozdań za rok 2018.

czytaj więcej »

Poznaj nowe, restrykcyjne zasady wydatkowania i rozliczania dotacji na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zaczną.

czytaj więcej »

Mimo, że nowe przepisy dotyczące oceny pracy weszły w życie 1 września 2018 r., mają one już ulec zmianie. Do Sejmu został skierowany projekt ustawy, zgodnie z którym cykliczna ocena pracy ma być dokonywana co 5 lat pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, mianowanego lub dyplomowanego.

czytaj więcej »

Chętne szkoły mogą przeprowadzić próbne egzaminy ósmoklasisty od 18 do 20 grudnia 2018 r. CKE oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępniły materiały z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych.

czytaj więcej »

Sprawdź, czy nauczycielowi, który opiekuje się uczniami na kilkudniowej wycieczce należy wypłacić wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

czytaj więcej »

Sprawdź, kiedy stosować przejściowe przepisy dotyczące dorobku zawodowego oraz na co zwrócić uwagę jeśli staż rozpoczął się przed 1 września 2018 r., a na co gdy rozpoczął się po tym terminie.

czytaj więcej »

Sprawdź, na jakich zasadach spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uczeń może uczęszczać na zajęcia religii w szkole oraz uczestniczyć w wycieczkach.

czytaj więcej »

Sprawdź, jakie działania powinien podjąć dyrektor szkoły niepublicznej, w stosunku do ucznia, który ma opinię z poradni w sprawie objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

czytaj więcej »

Wypłata wynagrodzenia „z góry” nie zwalnia z konieczności świadczenia pracy za cały wynagrodzony okres. Sprawdź, jak obliczyć wynagrodzenie nauczyciela za przepracowaną część miesiąca.

czytaj więcej »

wiper-pixel