WYDANIE ONLINE

Wkrótce minie rok od wprowadzenia odmiennych zasad korzystania z urlopu wypoczynkowego kadry kierowniczej. Sprawdź, co się dzieje, gdy nie wykorzystają oni w całości urlopu w danym roku kalendarzowym lub przed zakończeniem pełnienia danej funkcji oraz jak udzielać i korzystać z urlopu wypoczynkowego w szkole, gdy nie przysługuje on już w czasie ferii.

czytaj więcej »

Sprawdź, na co powinieneś zwrócić uwagę by mieć pewność, że właściwie przygotowałeś szkołę do zimy. W tym celu odpowiedz sobie na szereg pytań. Pomogą w tym listy kontrolne opublikowane w artykule.

czytaj więcej »

Sprawdź, do kiedy należy dokonać oceny pracy nauczyciela, który dzień po otrzymaniu zawiadomienia o ocenie dostarczył L-4, a po okresie tego zwolnienia udał się na zaplanowany wcześniej urlop wypoczynkowy.

czytaj więcej »

Rada pedagogiczna może wnioskować o odwołanie nauczyciela zajmującego stanowisko kierownicze, w tym dyrektora szkoły. Organ prowadzący natomiast ma obowiązek udzielić radzie wyjaśnić w tej sprawie.

czytaj więcej »

Sprawdź, która placówka i za ile dni powinna wypłacić trzynastkę pracownikowi gimnazjum, który z dniem 1 września 2018 r. został przeniesiony do szkoły podstawowej. Tego samego dnia został on zatrudniony w tym samym gimnazjum na podstawie nowej umowy o pracę.

czytaj więcej »

wiper-pixel