WYDANIE ONLINE

Nowe przepisy w zakresie bhp już obowiązują. Sprawdź, co zmiany te oznaczają dla dyrektorów szkół.

czytaj więcej »

Sprawdź, jakie obowiązki ma dyrektor szkoły od momentu podejrzenia objawów choroby zawodowej po decyzję o jej stwierdzeniu. Kogo powinien zawiadomić i jak udokumentować procedury.

czytaj więcej »

Udostępnianie danych osobowych podmiotowi, którego tożsamość nie mogła zostać w żaden sposób zweryfikowana, grozi naruszeniem ochrony danych. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Jeżeli regulamin ZFŚS nie stanowi inaczej, każdy z małżonków zatrudnionych w tej samej szkole może niezależnie korzystać ze świadczeń z ZFŚS.

czytaj więcej »

Sprawdź, jakie świadczenia ze stosunku pracy należy wliczyć do podstawy trzynastki w szkole, a których w niej nie uwzględniać.

czytaj więcej »

Przepisy nie wprowadzają wymogu korzystania z poczty służbowej przez pracowników. Takie zasady można ustalić przepisami wewnętrznymi, np. w regulaminie pracy. Sprawdź, jakie warunki należy wówczas zapewnić pracownikom.

czytaj więcej »

Zimowa przerwa świąteczna to, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy, okres wolny wyłącznie od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, a nie od pracy. Nauczyciel, który w tym czasie nie stawi się do pracy poniesie co najmniej dwa rodzaje konsekwencji.

czytaj więcej »

wiper-pixel