WYDANIE ONLINE

Nowy rok kalendarzowy jak zawsze oznacza wejście w życie wielu zmian w prawie. Dla dyrektorów szkół najważniejsze są nowości w Karcie Nauczyciela, ustawie – Prawo oświatowe, ustawie o systemie oświaty, Kodeksie pracy. Sprawdź, jakie przepisy obowiązują Cię od 1 stycznia 2019 roku.

czytaj więcej »

wiper-pixel