WYDANIE ONLINE

Sprawdź, kiedy wypadek w drodze do pracy należy traktować na równi z wypadkiem przy pracy; czy wypadek w czasie ferii zimowych jest wypadkiem przy pracy oraz w jakim terminie pracownik powinien powiadomić pracodawcę o wypadku.

czytaj więcej »

Sprawdź, czy na arkuszu ocen ucznia powinno się umieszczać numer dowodu osobistego osoby odbierającej duplikat świadectwa i w jaki sposób to zrobić.

czytaj więcej »

Sprawdź, jakie dokumenty związane z rozliczaniem czasu pracy należy gromadzić od 1 stycznia 2019 r.

czytaj więcej »

wiper-pixel