WYDANIE ONLINE

Pierwszy kwartał roku kalendarzowego to dobry czas na wewnętrzną ocenę pracy szkoły oraz kontrolę prawidłowości wdrożenia nowych przepisów, z których większość zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2019 roku. W artykule znajdziesz listy kontrole, dzięki którym sprawdzisz czy właściwie zrealizowałeś obowiązki z okresu styczeń-marzec oraz czy wdrożyłeś wszystkie zmiany w prawie.

czytaj więcej »

W Polsce nie ma przepisów, które pozwoliłyby szkołom całkowicie zakazać używania telefonów na terenie szkół. Szkoły nie mogą takiego zakazu wprowadzić w statucie szkoły. Sprawdź, jak przepisy regulują tę kwestię oraz czy i na jakich zasadach można konfiskować komórki.

czytaj więcej »

Wkrótce skończą się ferie i zimowiska, ale wycieczki odbywają się przez cały rok szkolny. Coraz częściej są to wyjazdy zagraniczne. Ministerstwo Spraw Zagranicznych podkreśla, że podczas zagranicznych podróży należy zachować szczególne środki ostrożności. Sprawdź, jakie.

czytaj więcej »

Sprawdź, jak wygląda procedura wprowadzania eksperymentów pedagogicznych w szkołach i placówkach województwa mazowieckiego.

czytaj więcej »

W wyjątkowych losowych sytuacjach np. przerwy w pracy szkoły spowodowanej awarią, epidemią, warunkami atmosferycznymi, zajęcia mogą być prowadzone przez pięć lub sześć dni w tygodniu przez cały rok szkolny. Warunkiem jest współczynnik zmianowości wynoszący co najmniej 2. Co to oznacza?

czytaj więcej »

wiper-pixel