WYDANIE ONLINE

Skorzystaj z poniższej listy kontrolnej i sprawdź, czy zrealizowałeś wszystkie obowiązki dotyczące zakończenia stażu.

czytaj więcej »

Posłużenie się poniższym zestawieniem pomoże dokonać pełnej kontroli dokumentacji szkolnej, uniknąć błędów i braków oraz wynikających z nich konsekwencji.

czytaj więcej »

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych to czas wzmożonej pracy kadry zarządzającej szkołami. Poznaj wykaz obowiązków dyrektorów szkół przed zakończeniem roku szkolnego 2018/2019. Odhacz, co już zostało wykonane i w jakim stopniu jesteś przygotowany do zamknięcia roku szkolnego.

czytaj więcej »

Poniższy terminarz zawiera zestawienie czerwcowych obowiązków dyrektora związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem egzaminów maturalnych, ósmoklasisty i gimnazjalnych w terminie dodatkowych. Dzięki niemu o niczym nie zapomnisz.

czytaj więcej »

wiper-pixel