WYDANIE ONLINE

Wśród licznych zmian w Karcie Nauczyciela w planach są nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego, nowe zasady awansu zawodowego oraz przepisy przejściowe z tego zakresu i wiele innych. Projektowane zmiany dotyczą wielu obszarów funkcjonowania szkół. Zmiany mają obowiązywać już w nowym roku szkolnym.

czytaj więcej »

Wynagrodzenie za urlop nie musi być dokładnie takie jak za przepracowany miesiąc. Średnią urlopową wypłacamy za każdy dzień urlopu. Sprawdź, jak liczyć wynagrodzenie urlopowe za wakacyjne miesiące.

czytaj więcej »

Sprawdź, jakie zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego będą realizować kuratorzy oświaty w zakresie kontroli, ewaluacji i monitorowania w nowym roku szkolnym.

czytaj więcej »

Urząd Ochrony Danych Osobowych przypomina, że pracodawcy nie mogą samodzielnie prowadzić kontroli stanu trzeźwości pracowników. Jeśli istnieje podejrzenie, że pracownik jest pod wpływem alkoholu, wówczas nie wolno dopuścić go do pracy.

czytaj więcej »

Organizacja i przygotowania do nowego roku szkolnego w zakresie dokumentacji, przygotowania planu lekcji, zaplanowania pierwszego zebrania rady pedagogicznej to tylko część z zadań do wykonania przed nowym orkiem szkolnym. Sprawdź, na co zwrócić uwagę w zakresie dokumentacji.

czytaj więcej »

Jako początek roku szkolnego w księdze uczniów należy przyjąć datę 1 września 2019 r. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu, w którym upływa okres uprawniający do nagrody. Nauczyciel dokumentuje swoje prawo do nagrody, jeżeli w jego aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji. Od tej zasady są jednak 2 wyjątki. Poznaj je.

czytaj więcej »

Z odpisu na ZFŚS do 31 sierpnia każdego roku, nauczycielowi wypłacane jest świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego. Świadczenie to ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym. Sprawdź, jak je obliczać.

czytaj więcej »

wiper-pixel