Kolejne nowości w Karcie Nauczyciela

Sprawdź, jakie są planowane zmiany w Karcie Nauczyciela od 1 września 2019 r.

Jak liczyć wynagrodzenie urlopowe za lipiec i sierpień

Wynagrodzenie za urlop nie musi być dokładnie takie jak za przepracowany miesiąc. Średnią urlopową wypłacamy za każdy dzień urlopu. Sprawdź, jak liczyć wynagrodzenie urlopowe za wakacyjne miesiące.

Dane dziedzinowe w SIO – planowane zmiany

Poznaj zmiany jakie zakłada projekt rozporządzenia MEN z 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej.