Zaawansowany poziom czasopisma wymaga, aby zespół ekspertów dzielących się swoją wiedzą z Czytelnikami prezentował jak najwyższy poziom merytoryczny. Dlatego piszą dla nas tylko doświadczeni i wiarygodni eksperci specjalizujący się w zagadnieniach związanych z nadzorem pedagogicznym, realizacją podstawy programowej, kontrolą zarządczą, bieżącą organizacją pracy przedszkola, bezpieczeństwem i opieką oraz kadrami i płacami. Są to nie tylko członkowie kierownictwa OSKKO, ale także wizytatorzy kuratoriów oświaty, a nawet byli kuratorzy, eksperci Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego, Instytutu Badań Edukacyjnych, organów prowadzących, a także doświadczeni dyrektorzy i szkoleniowcy

wiper-pixel