Umowy

Umowa o dzieło

rzez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Umowy »
wiper-pixel