Kolejne nowości w Karcie Nauczyciela

Michał Kowalski

Autor: Michał Kowalski

Dodano: 13 sierpnia 2019

Sprawdź, jakie są planowane zmiany w Karcie Nauczyciela od 1 września 2019 r.

Zakres zmian

Co ma się zmienić

Wynagrodzenie nauczycieli

 • Wprowadzenie minimalnej wysokości dodatku funkcyjnego dla wychowawcy klasy w wysokości 300 zł;

 • Wprowadzenie jednorazowego świadczenia dla nauczycieli stażystów odbywających staż w wysokości 1.000 zł.

 • Odstąpienie od wprowadzenia dodatku za wyróżniającą pracę dla nauczycieli dyplomowanych;

Zatrudnianie nauczycieli

 • Umowa dla nauczyciela stażysty na 1 rok szkolny;

 • Limit czasu trwania umów o pracę na czas określony – 36 miesięcy.

Czas pracy nauczycieli

 • Organ prowadzący ustali pensum nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w wysokości nie wyższej niż 20 godzin;

Kary dla nauczycieli

 • Wykluczenie możliwości ukarania nauczyciela karą porządkową za popełnienie czynu naruszającego prawa i dobro dziecka;

 • Wprowadzenie obowiązku zawiadomienia rzecznika dyscyplinarnego o popełnieniu przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka;

 • Z powodu ukarania nauczyciela karą porządkową za popełnienie czynu naruszającego prawa i dobro dziecka postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne nie będzie mogło zostać umorzone ani także komisja dyscyplinarna nie będzie mogła odmówić wszczęcia postępowania z tej przyczyny;

 • Wydłużenie okresu ścigania czynu naruszającego prawa i dobro dziecka.  

  Przepisy przejściowe obejmą m.in. nauczycieli, którzy: 

 • rozpoczęli staż na stopień nauczyciela kontraktowego 1 września 2018 r.;

 •  złożą wnioski o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego do 31 sierpnia 2019 r. ;

 •   zakończyli staż w okresie od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.;

 •  zajmują stanowisko dyrektora szkoły i legitymują się bardzo dobrą oceną pracy dokonaną na podstawie przepisów obowiązujących od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. lub od 1 stycznia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Autor:
Michał Kowalski
Źródło:
 • Poselski projekt ustawy z 5 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.

Michał Kowalski

Autor: Michał Kowalski

Radca prawny, redaktor Portalu Oświatowego. Specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego. Prowadzi kancelarię, w ramach której udziela pomocy prawnej zarówno nauczycielom, jak i dyrektorom i innym pracownikom szkół. Od kilku lat współpracuje ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego.
wiper-pixel