Dofinansowanie zakupu komputerów do lekcji zdalnych – dla kogo i na jakich zasadach

Dodano: 11 maja 2020

Ze środków Skarbu Państwa możliwe jest dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego potrzebnego do prowadzenia lekcji zdalnych podczas pandemii koronawirusa. Sprawdźmy dla kogo i na jakich warunkach to dofinansowanie jest dostępne.

Ze środków Skarbu Państwa możliwe jest dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego potrzebnego do prowadzenia lekcji zdalnych podczas pandemii koronawirusa. Sprawdźmy dla kogo i na jakich warunkach to dofinansowanie jest dostępne.

Główne założenia programu

Państwo przeznacza 186 mln złotych na sprzęt komputerowy niezbędny do nauki zdalnej. Pieniądze na program pochodzą ze środków zaoszczędzonych przez państwo a pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Komisja Europejska zgodziła się aby przekazać je właśnie na zakup sprzętu komputerowego dla szkół. Nabór w zasadzie dopiero się rozpoczął (trwa od 1 kwietnia 2020 roku) a wnioski można składać aż do 30 września 2020 roku. Z doniesień medialnych wynika, że na chwilę obecną wnioski złożyło ok. 90% jednostek. Jest to zapewne pokłosie nie tylko bardzo dobrych warunków finansowych programu ale także niezwykle prostej procedury na pozyskanie środków.

Ile można dostać?

O pieniądze w wysokości od 35 tysięcy do 300 tysięcy złotych na jeden grant mogą się ubiegać chętne jednostki samorządu terytorialnego. Kwota wsparcia do otrzymania przez konkretny samorząd zależ od liczby uczniów w określonej gminie lub powiecie.

WAŻNE

Złożenie wniosku jest gwarancją wypłaty środków, a wkład własny nie jest wymagany.

We wniosku o dofinansowanie można także ująć sprzęt już zakupiony. Warunkiem jest tylk oto aby data zakupu była po 16 marca 2020 roku.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski składa się w formie elektronicznej do Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC).

Najpierw należy wygenerować wniosek korzystając z generatora dostępnego na stronie https://cppc.gov.pl. Wniosek wypełnia się w programie Microsoft Word. Tam podajemy przede wszystkim:

  • dane adresowe gminy lub powiatu;

  • szacunek ile szkół, nauczycieli lub uczniów obejmie wsparcie – nie trzeba tu wskazać konkretnej liczby, może to być także jakiś przedział;

  • cenę jednostkową za jeden produkt;

  • liczbę sztuk produktu;

  • przeznaczenie i parametry sprzętu.

Drugim krokiem po wygenerowaniu wniosku jest jego załączeni w aplikacji do przesyłania wniosków. Następnie pracownicy CPPC rozpatrują wniosek i przekazują informację o decyzji wraz z prośbą o wskazanie danych potrzebnych do zawarcia umowy. Potem następuje podpisanie umowy a w jej wykonaniu – przelew środków do danej jednostki samorządu terytorialnego.

Co można kupić za dofinansowanie?

Program nie wskazuje żadnych wymogów dotyczących tego jaki sprzęt powinien zostać zakupiony jeśli chodzi o jego właściwości, w tym parametry techniczne. Wnioskodawca ma wybór czy woli kupić laptopy czy tablety, jakiej firmy, z jaką pamięcią wewnętrzną czy kartą graficzną. Istnieje jednak tzw. sugerowana cena, która nie powinna przekroczyć:

  • 3,5 tys. złotych w przypadku laptopa; oraz

  • 1,5 tys. złotych w przypadku tableta.

Ponadto można także sfinansować oprogramowanie, ubezpieczenie sprzętu, mobilny dostęp do Internetu czy akcesoria w postaci myszy czy klawiatury.

Rozliczenie dofinansowania

Jednostka samorządu terytorialnego, która otrzymała dofinansowanie, jest złożona złożyć raport rozliczający poniesione wydatki. Ma na to 6 miesięcy.

Autor: Marcin Sarna, radca prawny
wiper-pixel